50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Malaysia

No foreign visitors allowed into Malaysia between the 18th of March - 14th of April 2020. Check for updates here

จาก ท่ารถลาร์คิน ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

01:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
05:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
07:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
11:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
07:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
11:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
07:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
12:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
07:45
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
11:45
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง
ทันที 
08:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
13:00
Tesco, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
09:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
14:00
Tesco, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
09:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
13:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
14:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
14:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
14:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
14:15
กาจัง, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
14:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
14:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
10:01
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
14:21
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
10:01
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
14:21
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
15:30
Tesco, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
11:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
15:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
15:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
11:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
15:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง
ทันที 
11:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
16:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
17:00
Tesco, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
12:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
16:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
12:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
16:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
12:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
16:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
12:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
16:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
14:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
18:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
14:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
18:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
14:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
18:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
14:15
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
19:15
Tesco, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
14:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
18:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง
ทันที 
14:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
19:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
14:45
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
19:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
15:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
19:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
15:15
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
20:15
Tesco, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
15:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
19:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง
ทันที 
16:15
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
21:15
Tesco, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
16:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
21:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
20:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
16:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
20:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
17:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
21:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
22:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
22:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
18:15
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
23:15
Tesco, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
19:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
23:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง
ทันที 
19:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
23:45
กาจัง, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
19:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
00:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
01:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
21:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
01:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง
ทันที 
21:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
02:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
22:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
02:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
22:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
02:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
22:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
02:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
03:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
23:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
03:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
23:30
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
03:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
23:59
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
04:44
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
23:59
ท่ารถลาร์คิน, ยะโฮร์บาห์รู
04:29
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก T Sentral ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

07:30
T Sentral, ยะโฮร์บาห์รู
11:45
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:00
T Sentral, ยะโฮร์บาห์รู
19:15
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
21:00
T Sentral, ยะโฮร์บาห์รู
01:15
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก Taman University ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

07:45
Taman University, ยะโฮร์บาห์รู
11:45
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง
ทันที 
15:15
Taman University, ยะโฮร์บาห์รู
19:15
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง
ทันที 
21:15
Taman University, ยะโฮร์บาห์รู
01:15
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง
ทันที 

จาก สถานีรถโดยสารกูไล ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

10:05
สถานีรถโดยสารกูไล, รัฐยะโฮร์
14:10
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
10:15
สถานีรถโดยสารกูไล, รัฐยะโฮร์
14:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:15
สถานีรถโดยสารกูไล, รัฐยะโฮร์
18:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:45
สถานีรถโดยสารกูไล, รัฐยะโฮร์
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
23:59
สถานีรถโดยสารกูไล, รัฐยะโฮร์
04:14
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก ทามันอุงคูตันอามินาห์ ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

07:45
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
11:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
07:45
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
11:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
10:45
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
14:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
10:45
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
10:45
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
14:55
กาจัง, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
10:45
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
14:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
10:46
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
14:56
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
10:46
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
14:51
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
12:15
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
16:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
13:15
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
17:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
13:15
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
17:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
14:15
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
18:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
14:15
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
18:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
17:15
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
21:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:15
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
21:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
17:15
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
21:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
20:15
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
00:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
20:15
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
00:25
กาจัง, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
22:45
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
02:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
22:45
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
02:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
23:58
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
04:03
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
23:58
ทามันอุงคูตันอามินาห์, ยะโฮร์บาห์รู
04:08
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที