50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก บัตเตอร์เวอร์ธ ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถไฟ

#9101
KTM
04:45
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
08:50
Kuala Lumpur Sentral
4ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9121
KTM
04:58
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
09:30
Kuala Lumpur Sentral
4ชั่วโมง 32นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9103
KTM
06:13
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
10:40
Kuala Lumpur Sentral
4ชั่วโมง 27นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9321
KTM
07:25
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
12:08
Kuala Lumpur Sentral
4ชั่วโมง 43นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9421
KTM
08:41
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
13:07
Kuala Lumpur Sentral
4ชั่วโมง 26นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9105
KTM
16:23
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
20:50
Kuala Lumpur Sentral
4ชั่วโมง 27นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9123
KTM
19:45
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
00:13
Kuala Lumpur Sentral
4ชั่วโมง 28นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9107
KTM
20:00
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
00:15
Kuala Lumpur Sentral
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9321
KTM
07:25
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
12:24
BDR Tasek Selatan, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 59นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Tasek Gelugor ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถไฟ

#9421
KTM
08:25
Tasek Gelugor, รัฐปีนัง
13:07
Kuala Lumpur Sentral
4ชั่วโมง 42นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9221
KTM
09:08
Tasek Gelugor, รัฐปีนัง
13:47
Kuala Lumpur Sentral
4ชั่วโมง 39นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Terminal Bus Sungai Nibong ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

07:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
12:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
12:00
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
12:00
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
14:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
14:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
14:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
14:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
14:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
12:30
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:20
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
12:50
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
15:20
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
15:20
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
15:20
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
15:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
15:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
15:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:20
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
13:50
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
14:30
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
14:30
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
17:20
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
17:20
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
17:20
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
17:20
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
17:20
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
15:30
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
16:30
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
17:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
17:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
17:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
17:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
17:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
18:30
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
19:30
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
22:20
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
22:20
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
22:20
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
22:20
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
22:20
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
20:30
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
20:30
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
23:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
23:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
23:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
23:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
23:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
22:30
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
00:00
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
00:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
00:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
00:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
03:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
03:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
03:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
02:30
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
05:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
05:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
05:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
05:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
05:50
TBS Kuala Lumpur
6ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:59
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
04:29
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:59
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
04:29
TBS Kuala Lumpur
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:59
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
04:29
KTM Old Railway Station, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Terminal Bus Sungai Nibong ถึง รัฐสลังงอร์ โดย รถบัส

07:30
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
12:30
Tesco, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
10:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
15:00
Tesco, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
16:00
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
21:00
Tesco, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
23:59
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
04:59
Tesco, รัฐสลังงอร์
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที

จาก Penang New Asia Travel ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

01:00
Penang New Asia Travel
06:00
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
06:30
Penang New Asia Travel
11:30
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
09:00
Penang New Asia Travel
14:00
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
10:30
Penang New Asia Travel
15:30
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
12:00
Penang New Asia Travel
17:00
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
14:00
Penang New Asia Travel
19:00
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
16:00
Penang New Asia Travel
21:00
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
19:00
Penang New Asia Travel
00:00
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
23:45
Penang New Asia Travel
04:45
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก Sungai Nibong ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

08:30
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
13:35
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
13:10
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
13:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
15:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
15:35
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
15:20
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
16:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
16:10
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
16:35
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
17:55
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
17:40
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
18:05
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:30
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
02:35
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:30
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
02:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Prangin Mall ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

08:00
Prangin Mall, รัฐปีนัง
13:10
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
Prangin Mall, รัฐปีนัง
13:05
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
Prangin Mall, รัฐปีนัง
13:05
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
Prangin Mall, รัฐปีนัง
15:05
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
Prangin Mall, รัฐปีนัง
15:10
TBS Kuala Lumpur
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที