ท่าเรือศาลาด่าน - ท่าเรือศาลาด่าน

Siri Lanta Bridge, Tambon Sala Dan, Amphoe Ko Lanta, Chang Wat Krabi 81150, Thailand

ขาออก - 17:33

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ท่าเรือศาลาด่าน Khao Sok National Park 12:30 19:00
ท่าเรือศาลาด่าน ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่ 12:30 13:30
ท่าเรือศาลาด่าน เกาะบุโหลนเล 10:30 12:30
ท่าเรือศาลาด่าน เกาะกระดาน 10:30 11:40
ท่าเรือศาลาด่าน เกาะลิบง 10:30 13:15
ท่าเรือศาลาด่าน เกาะหลีเป๊ะ 10:30 13:30
ท่าเรือศาลาด่าน เกาะหลีเป๊ะ 10:30 13:30
ท่าเรือศาลาด่าน เกาะหลีเป๊ะ 10:30 13:30
ท่าเรือศาลาด่าน เกาะมุก 10:30 11:20
ท่าเรือศาลาด่าน ท่าเรือเกาะมุก 13:30 14:45
ท่าเรือศาลาด่าน เกาะไหง 10:30 11:00
ท่าเรือศาลาด่าน ราชา 12:00 00:00
ท่าเรือศาลาด่าน ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 09:00 12:30
ท่าเรือศาลาด่าน ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 12:30 16:00
ท่าเรือศาลาด่าน ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 15:30 19:30
ท่าเรือศาลาด่าน ภูเก็ต 12:30 15:45
ท่าเรือศาลาด่าน ภูเก็ต 15:30 18:45
ท่าเรือศาลาด่าน ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 12:30 13:45
ท่าเรือศาลาด่าน ท่าเรือเทลากา มารินา, ลังกาวี 10:30 17:00
ท่าเรือศาลาด่าน ท้องศาลา (เกาะพะงัน) 08:00 18:30
ท่าเรือศาลาด่าน สนามบินตรัง 10:30 14:30
ท่าเรือศาลาด่าน Trang Bus Terminal 10:30 14:30
ท่าเรือศาลาด่าน ตรัง 10:30 14:30
ท่าเรือศาลาด่าน สถานีรถไฟตรัง 10:30 14:30