เกาะมุก - เกาะมุก

Ko Libong, Amphoe Kantang, Chang Wat Trang 92110, Thailand

ขาออก - 11:59

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
เกาะมุก ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ 11:45 15:30
เกาะมุก อ่าวนาง 11:45 15:30
เกาะมุก หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ 11:20 13:30
เกาะมุก เขาหลัก 11:45 19:00
เกาะมุก หาดคลองม่วง, อ่าวนาง 11:45 16:00
เกาะมุก เกาะบุโหลนเล 11:20 12:30
เกาะมุก เกาะบุโหลนเล 11:30 12:30
เกาะมุก เกาะกระดาน, ตรัง 11:30 11:40
เกาะมุก หาดเกาะกระดาน 11:30 11:40
เกาะมุก ท่าเรือศาลาด่าน 11:00 12:00
เกาะมุก เกาะลิบง 12:30 13:30
เกาะมุก เกาะหลีเป๊ะ 11:30 13:30
เกาะมุก เกาะหลีเป๊ะ 11:30 13:30
เกาะมุก เกาะหลีเป๊ะ 11:30 13:30
เกาะมุก เกาะไหง 11:00 11:30
เกาะมุก เกาะไหง 11:00 11:30
เกาะมุก เกาะพีพี 11:00 13:30
เกาะมุก ท่าอากาศยานกระบี่ 11:45 15:00
เกาะมุก โรงแรมเมืองกระบี่ 11:45 15:00
เกาะมุก กั๊วะเจ๊ทตี้, ลังกาวี 11:20 17:15
เกาะมุก ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 11:45 20:00
เกาะมุก โรงแรมภูเก็ต 11:45 20:00
เกาะมุก ภูเก็ต 11:45 20:00
เกาะมุก ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 11:00 14:30
เกาะมุก สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา 11:00 12:00
เกาะมุก Takua Pa any hotel, พังงา 11:45 19:30
เกาะมุก สนามบินตรัง 11:45 14:30
เกาะมุก Trang Bus Terminal 11:45 14:30
เกาะมุก สถานีรถไฟตรัง 11:45 14:30