เกาะไหง - เกาะไหง

Tambon Ko Libong, Amphoe Kantang, Chang Wat Trang 92110, Thailand

ขาออก - 22:34

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
เกาะไหง ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ 11:15 15:30
เกาะไหง ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ 11:15 15:00
เกาะไหง อ่าวนาง 11:15 15:30
เกาะไหง อ่าวนาง 11:15 15:00
เกาะไหง ท่าเรืออ่าวปอ, ภูเก็ต 11:15 15:00
เกาะไหง หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ 11:30 13:30
เกาะไหง ท่าเรือบันดาหยา, เกาะลันตา 11:30 12:00
เกาะไหง ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก 11:15 13:45
เกาะไหง เขาหลัก 11:15 19:00
เกาะไหง แมคโดนัลด์เขาหลัก 11:15 18:00
เกาะไหง Khao Sok National Park 11:15 19:00
เกาะไหง Khao Sok National Park 11:15 19:00
เกาะไหง ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ 11:15 14:30
เกาะไหง ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่ 11:15 13:30
เกาะไหง หาดคลองม่วง, อ่าวนาง 11:15 16:00
เกาะไหง หาดคลองม่วง, อ่าวนาง 11:15 15:30
เกาะไหง เกาะบุโหลนเล 11:00 12:30
เกาะไหง เกาะบุโหลนเล 11:30 12:30
เกาะไหง เกาะจำ 11:15 12:45
เกาะไหง เกาะจำ 16:00 17:30
เกาะไหง เกาะกระดาน, ตรัง 11:00 11:40
เกาะไหง หาดเกาะกระดาน 11:30 11:40
เกาะไหง หาดเกาะกระดาน 13:45 14:00
เกาะไหง ท่าเรือศาลาด่าน 11:15 12:00
เกาะไหง ท่าเรือศาลาด่าน 11:30 12:00
เกาะไหง ท่าเรือศาลาด่าน 11:30 12:00
เกาะไหง ท่าเรือศาลาด่าน 16:00 16:45
เกาะไหง เกาะลิบง 11:30 13:30
เกาะไหง เกาะหลีเป๊ะ 11:00 13:30
เกาะไหง เกาะหลีเป๊ะ 11:15 15:15
เกาะไหง เกาะหลีเป๊ะ 13:45 15:45
เกาะไหง เกาะหลีเป๊ะ 11:00 13:30
เกาะไหง เกาะมุก 11:00 11:20
เกาะไหง เกาะมุก 11:00 11:20
เกาะไหง ท่าเรือเกาะมุก 13:45 14:15
เกาะไหง เกาะพีพี 11:30 13:30
เกาะไหง ท่าอากาศยานกระบี่ 11:15 15:00
เกาะไหง ท่าอากาศยานกระบี่ 11:15 14:30
เกาะไหง กระบี่ 11:15 14:30
เกาะไหง ตัวเมืองกระบี่ 11:15 15:00
เกาะไหง ตัวเมืองกระบี่ 11:15 14:30
เกาะไหง กั๊วะเจ๊ทตี้, ลังกาวี 11:30 17:15
เกาะไหง ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 11:15 14:30
เกาะไหง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 11:15 16:00
เกาะไหง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 13:45 20:00
เกาะไหง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 16:00 20:30
เกาะไหง โรงแรมภูเก็ต 11:00 16:00
เกาะไหง โรงแรมภูเก็ต 13:45 20:00
เกาะไหง โรงแรมภูเก็ต 13:45 20:00
เกาะไหง ภูเก็ต 11:15 16:00
เกาะไหง ภูเก็ต 13:45 20:00
เกาะไหง ภูเก็ต 16:00 20:30
เกาะไหง ภูเก็ต 11:15 16:05
เกาะไหง ภูเก็ต 11:15 16:00
เกาะไหง ภูเก็ต 16:00 20:30
เกาะไหง ภูเก็ต 16:00 20:30
เกาะไหง ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 11:15 13:45
เกาะไหง ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 11:30 14:30
เกาะไหง ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 16:00 18:15
เกาะไหง สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา 11:30 12:00
เกาะไหง Takua Pa any hotel, พังงา 11:15 19:30
เกาะไหง ท่าเรือ ต้นไทร 11:15 13:00
เกาะไหง ท่าเรือ ต้นไทร 16:00 17:30
เกาะไหง สนามบินตรัง 11:15 14:30
เกาะไหง สนามบินตรัง 11:15 14:30
เกาะไหง Trang Bus Terminal 11:15 14:30
เกาะไหง Trang Bus Terminal 11:15 14:30
เกาะไหง ตรัง 11:15 14:30
เกาะไหง ตรัง 11:15 14:40
เกาะไหง ตรัง 11:15 14:30
เกาะไหง สถานีรถไฟตรัง 11:15 14:30
เกาะไหง สถานีรถไฟตรัง 11:15 14:30