เกาะพีพี - เกาะพีพี

Phi Phi Cruiser (Phi Phi)

ขาออก - 21:25

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
เกาะพีพี โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง 15:30 18:00
เกาะพีพี ท่าเรือบางโรง, ภูเก็ต 11:00 12:40
เกาะพีพี ท่าเรือบางโรง, ภูเก็ต 13:00 15:30
เกาะพีพี หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ 09:30 13:30
เกาะพีพี ท่าเรือบันดาหยา 09:30 10:30
เกาะพีพี ท่าเรือช่องหลาด, เกาะยาวใหญ่ 11:00 12:40
เกาะพีพี ท่าเรือช่องหลาด, เกาะยาวใหญ่ 13:00 14:40
เกาะพีพี ท่าเรือช่องหลาด, เกาะยาวใหญ่ 13:00 14:40
เกาะพีพี ท่าเรือช่องหลาด, เกาะยาวใหญ่ 15:30 17:10
เกาะพีพี ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก 11:00 11:40
เกาะพีพี ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก 13:00 13:40
เกาะพีพี ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก 13:00 13:40
เกาะพีพี ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก 15:30 16:10
เกาะพีพี เกาะบุโหลนเล 09:30 12:30
เกาะพีพี หาดเกาะกระดาน 09:30 11:40
เกาะพีพี เกาะมุก 09:30 11:20
เกาะพีพี เกาะไหง 09:30 11:00
เกาะพีพี ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 11:00 12:30
เกาะพีพี ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 13:00 14:30
เกาะพีพี ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 13:00 14:30
เกาะพีพี ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 15:30 17:00
เกาะพีพี Naka Island 13:00 15:20
เกาะพีพี Naka Island 13:00 15:20
เกาะพีพี ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง 11:00 12:00
เกาะพีพี ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง 13:00 13:50
เกาะพีพี ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง 13:00 14:00
เกาะพีพี ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง 15:30 16:30
เกาะพีพี โรงแรมภูเก็ต 14:30 17:30
เกาะพีพี โรงแรมภูเก็ต 15:30 18:30
เกาะพีพี เรลเลย์เวสต์ 15:30 16:45
เกาะพีพี ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 13:30 14:30

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
เรือเฟอร์รี่ ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 0.0
รถบัส พีพี, กระบี่ 0.4
เรือเฟอร์รี่ หาดแหลมทอง 4.5
เรือเฟอร์รี่ ท่าเรือมูตู, เกาะจำ 24.7
เรือเฟอร์รี่ เกาะจำ 25.2