ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต - ท่าเรือรัษฎา

Soi Tharuamai, Tambon Ratsada, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket 83000, Thailand

ขาออก - 22:27

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต อ่าวนาง 08:30 16:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต อ่าวนาง 11:00 16:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต บุโหลนรีสอร์ต เกาะบุโหลน 08:30 12:35
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ 08:30 13:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือบันดาหยา 08:30 10:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก 08:30 14:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก 11:00 13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือหาดยาว, ตรัง 08:30 12:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะไหง ไข่มุกทอง รีสอร์ท 08:30 11:10
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ 11:00 14:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่ 08:30 15:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่ 11:00 15:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่ 11:00 15:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะบุโหลนเล 08:30 12:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะบุโหลนเล 08:30 14:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะจำ 11:00 12:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต หาดเกาะกระดาน 08:30 11:40
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต หาดเกาะกระดาน 08:30 11:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต หาดเกาะกระดาน 11:00 14:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะกระดานบีชรีสอร์ต 08:30 11:35
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต Koh Lanta Saladan Pier 08:30 10:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือศาลาด่าน 08:30 10:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือศาลาด่าน 10:30 12:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต Koh Lanta Saladan Pier 11:00 12:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะเหลาเหลียง 08:30 13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะลิบง 08:30 13:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะหลีเป๊ะ 08:30 13:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะหลีเป๊ะ 08:30 14:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะหลีเป๊ะ 08:30 12:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะหลีเป๊ะ 09:01 13:01
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะหลีเป๊ะ 11:00 15:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะมุก 08:30 11:20
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือเกาะมุก 06:30 09:20
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือเกาะมุก 08:30 11:20
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือเกาะมุก 08:30 11:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือเกาะมุก 11:00 14:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะไหง 08:30 11:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะไหง 08:30 11:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะไหง 11:00 13:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต เกาะพีพี 08:30 09:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ 08:30 16:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ 11:00 16:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ตัวเมืองกระบี่ 08:30 16:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ตัวเมืองกระบี่ 11:00 16:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต กั๊วะเจ๊ทตี้, ลังกาวี 08:30 17:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต หาดแหลมทอง 08:30 11:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต หาดแหลมทอง 08:30 11:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต หาดแหลมทอง 08:30 11:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต หาดแหลมทอง 13:30 16:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต หาดแหลมทอง 13:30 16:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต หาดแหลมทอง 13:30 16:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 11:00 14:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง 11:00 17:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต สะพานท่าเรือซาลาดัน, เกาะลันตา 12:30 14:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือเทลากา มารินา, ลังกาวี 08:00 17:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือเทลากา มารินา, ลังกาวี 08:30 17:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือเทลากา มารินา, ลังกาวี 08:30 17:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 08:30 10:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 08:30 10:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 08:30 10:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 08:30 10:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 08:30 10:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 08:30 09:15
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 08:30 09:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 11:00 13:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 11:00 11:45
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 12:19 14:19
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 12:19 14:19
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 12:19 14:19
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 13:30 15:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 13:30 15:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 13:30 15:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 13:30 15:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 13:30 15:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 14:00 16:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 14:00 16:00
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต สนามบินตรัง 08:30 14:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต สนามบินตรัง 09:00 14:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต Trang Bus Terminal 09:00 14:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ตรัง 08:30 14:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต ตรัง 09:00 14:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต สถานีรถไฟตรัง 08:30 14:30
ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต สถานีรถไฟตรัง 09:00 14:30