Station de bus Phia Nam Hue - Bến xe Phía Nam Huế

97 An Dương Vương, An Đông, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam

Stations plus proches

Type Nom km
Bus Van Phong Hue 0.2
Bus 57 An Duong, Hué 0.3