50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Kluang ถึง Johor Bahru โดย รถไฟ

#45
KTM
00:26
Kluang, รัฐยะโฮร์
02:38
Johor Bahru
2ชั่วโมง 12นาที
 รับรหัสการจองทันที
#41
KTM
08:19
Kluang, รัฐยะโฮร์
10:29
Johor Bahru
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#27
KTM
09:30
Kluang, รัฐยะโฮร์
11:47
Johor Bahru
2ชั่วโมง 17นาที
 รับรหัสการจองทันที
#43
KTM
18:08
Kluang, รัฐยะโฮร์
20:06
Johor Bahru
1ชั่วโมง 58นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Kluang ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถไฟ

#45
KTM
00:26
Kluang, รัฐยะโฮร์
01:07
Rengam, รัฐยะโฮร์
41นาที
 รับรหัสการจองทันที
#45
KTM
00:26
Kluang, รัฐยะโฮร์
01:22
Layang Layang, รัฐยะโฮร์
56นาที
 รับรหัสการจองทันที
#44
KTM
00:39
Kluang, รัฐยะโฮร์
02:36
Segamat, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 57นาที
 รับรหัสการจองทันที
#44
KTM
00:39
Kluang, รัฐยะโฮร์
01:55
Labis, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 16นาที
 รับรหัสการจองทันที
#44
KTM
00:39
Kluang, รัฐยะโฮร์
01:30
Bekok, รัฐยะโฮร์
51นาที
 รับรหัสการจองทันที
#44
KTM
00:39
Kluang, รัฐยะโฮร์
01:10
Paloh, รัฐยะโฮร์
31นาที
 รับรหัสการจองทันที
#44
KTM
00:39
Kluang, รัฐยะโฮร์
00:56
Chamek, รัฐยะโฮร์
17นาที
 รับรหัสการจองทันที
#41
KTM
08:19
Kluang, รัฐยะโฮร์
08:45
Rengam, รัฐยะโฮร์
26นาที
 รับรหัสการจองทันที
#41
KTM
08:19
Kluang, รัฐยะโฮร์
09:00
Layang Layang, รัฐยะโฮร์
41นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
11:06
Kluang, รัฐยะโฮร์
11:23
Chamek, รัฐยะโฮร์
17นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
11:06
Kluang, รัฐยะโฮร์
11:37
Paloh, รัฐยะโฮร์
31นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
11:06
Kluang, รัฐยะโฮร์
11:57
Bekok, รัฐยะโฮร์
51นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
11:06
Kluang, รัฐยะโฮร์
12:22
Labis, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 16นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
11:06
Kluang, รัฐยะโฮร์
13:03
Segamat, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 57นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:14
Kluang, รัฐยะโฮร์
18:22
Segamat, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 8นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:14
Kluang, รัฐยะโฮร์
17:16
Bekok, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 2นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:14
Kluang, รัฐยะโฮร์
17:41
Labis, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 27นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:14
Kluang, รัฐยะโฮร์
16:31
Chamek, รัฐยะโฮร์
17นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:14
Kluang, รัฐยะโฮร์
16:45
Paloh, รัฐยะโฮร์
31นาที
 รับรหัสการจองทันที
#43
KTM
18:08
Kluang, รัฐยะโฮร์
18:50
Layang Layang, รัฐยะโฮร์
42นาที
 รับรหัสการจองทันที
#43
KTM
18:08
Kluang, รัฐยะโฮร์
18:35
Rengam, รัฐยะโฮร์
27นาที
 รับรหัสการจองทันที
#26
KTM
22:34
Kluang, รัฐยะโฮร์
23:46
Labis, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 12นาที
 รับรหัสการจองทันที
#26
KTM
22:34
Kluang, รัฐยะโฮร์
23:25
Bekok, รัฐยะโฮร์
51นาที
 รับรหัสการจองทันที
#26
KTM
22:34
Kluang, รัฐยะโฮร์
00:28
Segamat, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 54นาที
 รับรหัสการจองทันที
#26
KTM
22:34
Kluang, รัฐยะโฮร์
23:05
Paloh, รัฐยะโฮร์
31นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Kluang Bus Station ถึง Johor Bahru โดย รถบัส

06:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
08:20
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
08:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
09:20
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
09:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
10:20
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
10:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
11:20
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
11:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
12:20
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
12:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
13:20
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
13:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
14:20
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
14:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
15:20
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
15:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
16:20
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
16:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
17:20
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
17:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
18:20
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
18:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
19:20
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
19:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
20:20
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
20:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
21:20
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
21:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
22:50
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Kluang Bus Station ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

08:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
10:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
10:15
, สิงคโปร์
2ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
14:15
, สิงคโปร์
2ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
14:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
20:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
20:15
, สิงคโปร์
2ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
23:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
23:15
, สิงคโปร์
2ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Kluang Bus Station ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถบัส

09:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
11:05
Muar, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
12:30
Mersing, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
15:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
17:05
Muar, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
17:30
Mersing, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
19:00
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
21:05
Muar, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Chamek ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถไฟ

#45
KTM
00:04
Chamek, รัฐยะโฮร์
01:22
Layang Layang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 18นาที
 รับรหัสการจองทันที
#45
KTM
00:04
Chamek, รัฐยะโฮร์
00:26
Kluang, รัฐยะโฮร์
22นาที
 รับรหัสการจองทันที
#45
KTM
00:04
Chamek, รัฐยะโฮร์
01:07
Rengam, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 3นาที
 รับรหัสการจองทันที
#44
KTM
00:56
Chamek, รัฐยะโฮร์
01:10
Paloh, รัฐยะโฮร์
14นาที
 รับรหัสการจองทันที
#44
KTM
00:56
Chamek, รัฐยะโฮร์
01:30
Bekok, รัฐยะโฮร์
34นาที
 รับรหัสการจองทันที
#44
KTM
00:56
Chamek, รัฐยะโฮร์
01:55
Labis, รัฐยะโฮร์
59นาที
 รับรหัสการจองทันที
#44
KTM
00:56
Chamek, รัฐยะโฮร์
02:36
Segamat, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
#41
KTM
07:55
Chamek, รัฐยะโฮร์
09:00
Layang Layang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
#41
KTM
07:55
Chamek, รัฐยะโฮร์
08:45
Rengam, รัฐยะโฮร์
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
#41
KTM
07:55
Chamek, รัฐยะโฮร์
08:19
Kluang, รัฐยะโฮร์
24นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
11:23
Chamek, รัฐยะโฮร์
12:22
Labis, รัฐยะโฮร์
59นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
11:23
Chamek, รัฐยะโฮร์
13:03
Segamat, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
11:23
Chamek, รัฐยะโฮร์
11:57
Bekok, รัฐยะโฮร์
34นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
11:23
Chamek, รัฐยะโฮร์
11:37
Paloh, รัฐยะโฮร์
14นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:31
Chamek, รัฐยะโฮร์
18:22
Segamat, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 51นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:31
Chamek, รัฐยะโฮร์
17:41
Labis, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:31
Chamek, รัฐยะโฮร์
17:16
Bekok, รัฐยะโฮร์
45นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:31
Chamek, รัฐยะโฮร์
16:45
Paloh, รัฐยะโฮร์
14นาที
 รับรหัสการจองทันที
#43
KTM
17:45
Chamek, รัฐยะโฮร์
18:35
Rengam, รัฐยะโฮร์
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
#43
KTM
17:45
Chamek, รัฐยะโฮร์
18:08
Kluang, รัฐยะโฮร์
23นาที
 รับรหัสการจองทันที
#43
KTM
17:45
Chamek, รัฐยะโฮร์
18:50
Layang Layang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Chamek ถึง Johor Bahru โดย รถไฟ

#45
KTM
00:04
Chamek, รัฐยะโฮร์
02:38
Johor Bahru
2ชั่วโมง 34นาที
 รับรหัสการจองทันที
#41
KTM
07:55
Chamek, รัฐยะโฮร์
10:29
Johor Bahru
2ชั่วโมง 34นาที
 รับรหัสการจองทันที
#43
KTM
17:45
Chamek, รัฐยะโฮร์
20:06
Johor Bahru
2ชั่วโมง 21นาที
 รับรหัสการจองทันที

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 55 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

22 มี.ค. 2019
ferry Ferry, Limbongan Maju
★★★★★
Perfect transport
11 ก.ค. 2018
train #75 Shuttle, KTM
★★★★★
Good