ทันที
00:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1วัน 20นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
08:50
YVR Vancouver Airport
+
ทันที
01:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 20ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
06:15
YVR Vancouver Airport
+
ทันที
01:35
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1วัน 1ชั่วโมง 50นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
11:25
YVR Vancouver Airport
+
ทันที
01:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1วัน 10นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
09:50
YVR Vancouver Airport
Indonesia AirAsia + AirAsia
ทันที
07:05
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 12ชั่วโมง 50นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
5
19:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
Indonesia AirAsia +
ทันที
07:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1วัน 16ชั่วโมง 55นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
08:50
+1
YVR Vancouver Airport
+
ทันที
08:35
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 23ชั่วโมง 15นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
15:50
YVR Vancouver Airport
Indonesia AirAsia + AirAsia
ทันที
08:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 11ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
19:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
ทันที
11:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 10ชั่วโมง 15นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
22:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
ทันที
11:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 10ชั่วโมง 15นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
22:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
+ AirAsia
ทันที เร็วที่สุด
13:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
13:55
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
+ AirAsia
ทันที เร็วที่สุด
13:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
13:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
+ AirAsia
ทันที เร็วที่สุด
13:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
13:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
+ AirAsia
ทันที เร็วที่สุด
13:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
13:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
AirAsia +
ทันที
13:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1วัน 10ชั่วโมง 55นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
08:50
+1
YVR Vancouver Airport
AirAsia +
ทันที
13:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1วัน 14ชั่วโมง 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
12:25
+1
YVR Vancouver Airport

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย