ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
  • ทันที - ยืนยันทันที
Jawa Indah
ทันที รายการแนะนำ
09:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
16:30
สถานีเมงวี, บาหลี
Bali Jaya Trans Tour and Travel
ทันที รายการแนะนำ
16:00
Kantor Bali Jaya Trans, สุราบายา
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 50นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
23:50
เด็นปาซาร์
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที รายการแนะนำ
13:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #QZ629 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
15:45
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี

จาก สถานีสุราบายา บันกูราซีห์ ถึง บาหลี โดย รถโดยสาร

Bima Travel
ทันที
08:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
15:40
เด็นปาซาร์
Jawa Indah
ทันที รายการแนะนำ
09:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
16:30
สถานีเมงวี, บาหลี
Jawa Indah
ทันที
09:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
16:40
Kantor Cabang Gunung Agung, บาหลี
Bima Travel
ทันที
09:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
16:40
เด็นปาซาร์
Bima Travel
ทันที
10:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
17:40
เด็นปาซาร์
Bima Travel
ทันที
11:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
18:40
เด็นปาซาร์
Bima Travel
ทันที
12:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
19:40
เด็นปาซาร์
Bima Travel
ทันที
13:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
20:40
เด็นปาซาร์
Langsung Indah
ทันที
14:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
21:30
สถานีเมงวี, บาหลี
Bima Travel
ทันที
14:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
21:40
เด็นปาซาร์
Akas IV Surabaya
ทันที
14:30
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
22:00
สถานีเมงวี, บาหลี
Dunia Mas
ทันที
15:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
22:30
สถานีเมงวี, บาหลี
Bima Travel
ทันที
15:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
22:40
เด็นปาซาร์
Bus Bali Perdana
ทันที
15:30
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
23:00
สถานีเมงวี, บาหลี
Bima Travel
ทันที
16:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
23:40
เด็นปาซาร์
Gunung Harta Bali
ทันที
16:30
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
00:00
+1
สถานีเมงวี, บาหลี
Sarika Expres Surabaya
ทันที
16:30
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
00:00
+1
สถานีเมงวี, บาหลี
Tiara Mas
ทันที
16:30
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
00:00
+1
สถานีเมงวี, บาหลี
Wisata Komodo
ทันที
17:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
00:30
+1
สถานีเมงวี, บาหลี
Titian Mas
ทันที
17:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
00:30
+1
สถานีเมงวี, บาหลี
Wisata Komodo
ทันที
17:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
00:40
+1
การาซี บาหลี
Bima Travel
ทันที
17:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
00:40
+1
เด็นปาซาร์
Titian Mas
ทันที
17:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
00:40
+1
เด็นปาซาร์
Bima Travel
ทันที
18:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
01:40
+1
เด็นปาซาร์
Tiara Mas
ทันที
18:30
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
02:00
+1
สถานีเมงวี, บาหลี
Bima Travel
ทันที
19:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
02:40
+1
เด็นปาซาร์
Bima Travel
ทันที
20:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
03:40
+1
เด็นปาซาร์

ประเภทขนส่งระหว่าง สุราบายา และ บาหลี

เวลา สุราบายา ถึง บาหลี

เวลา สุราบายา ถึง บาหลี
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Citilink ชั้นประหยัด #QG69407:55 - 09:45IDR 784,692
Bima Travel ด่วน 08:00 - 15:40IDR 246,532
Lion Air ชั้นประหยัด #JT80410:30 - 12:20IDR 594,125
Citilink ชั้นประหยัด #QG69612:55 - 14:55IDR 784,692
Indonesia AirAsia ชั้นประหยัด #QZ91715:10 - 17:15IDR 525,910
Indonesia AirAsia ชั้นประหยัด #QZ91916:35 - 18:40IDR 525,910
Bali Jaya Trans Tour and Travel วีไอพี 16:00 - 23:50IDR 241,699
Gunung Harta Bali ด่วน 16:30 - 00:00IDR 257,259
Sarika Expres Surabaya ด่วน 16:30 - 00:00IDR 205,700
Titian Mas ด่วน 17:00 - 00:30IDR 262,269
Citilink ชั้นประหยัด #QG69818:10 - 20:10IDR 784,692
Bima Travel ด่วน 20:00 - 03:40IDR 246,532

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย

จะเดินทางจาก สุราบายา ไป บาหลี อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก สุราบายา ไป บาหลี, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เที่ยวบิน ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ IDR 813,555 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ IDR 185,134 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก สุราบายา ถึง บาหลี?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 213 ไมล์ (342 กิโลเมตร) จาก สุราบายา ไปยัง บาหลี. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 191 ไมล์ (307 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก สุราบายา ไป บาหลี?

ถ้าคุณเดินทางจาก สุราบายา ไป บาหลี คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 7 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก สุราบายา ไป บาหลี?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก สุราบายา ไป บาหลี แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Akas IV Surabaya: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ IDR 185,134 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ IDR 813,555 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก สุราบายา ไป บาหลี:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ IDR 185,134 บาท จนถึง IDR 262,271 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ IDR 489,959 บาท จนถึง IDR 813,555 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก สุราบายา ไปที่ บาหลี กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 08:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 21:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 38 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก สุราบายา ไปยัง บาหลี มีไฟลท์ประมาณ 13 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก สุราบายา ไปยัง บาหลี มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก สุราบายา ไปยัง บาหลี มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก สุราบายา ไปยัง บาหลี ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก สุราบายา ไป บาหลี ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ IDR 489,959 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก สุราบายา ไปยัง บาหลี Citilink, Indonesia AirAsia, Lion Air

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก สุราบายา ไปยัง บาหลี จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก สุราบายา ไปยัง บาหลี

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก สุราบายา ไปยัง บาหลี แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกเดินทางด้วยรถบัส