รถไฟจะถึงปลายทางตรงเวลาหรือไม่?

รถไฟของพม่าส่วนใหญ่มักจะล่าช้า หรือ ไปถึงปลายทางไม่ตรงตามเวลาที่ระบุ ในบางครั้งอาจล่าช้าประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางไปที่ไหนและด้วยรถประเภทใด

หากคุณมีแผนที่จะเดินทางต่อ หรือเปลี่ยนรถ หรือมีเที่ยวบิน เราไม่ขอแนะนำ เพราะอาจทำให้คุณเดินทางไปถึงปลายทาง หรือจุดต่อรถทันตามเวลา เราขอแนะนำให้คุณเผื่อเวลาเดินทางไว้สำหรับการเปลี่ยนรถ หรือเที่ยวบินต่อ อย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง

Tags: Myanmar, รถไฟพม่า, รถไฟไปพม่า, นั่งรถไฟไปพม่า

รถไฟในประเทศพม่า

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง