Chiang Mai train station - สถานีรถไฟเชียงใหม่

You can get a taxi at any point of Chiang Mai train station