50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สามแยกปูเน่ ถึง ไฮเดอรา โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

01:00
PUNE สามแยกปูเน่
13:40
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
16วัน 12ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
01:00
PUNE สามแยกปูเน่
13:40
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
16วัน 12ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
01:00
PUNE สามแยกปูเน่
13:40
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
16วัน 12ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
01:25
PUNE สามแยกปูเน่
12:10
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
10ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
01:25
PUNE สามแยกปูเน่
12:10
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
10ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
01:25
PUNE สามแยกปูเน่
12:10
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
10ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
05:50
PUNE สามแยกปูเน่
14:20
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
18วัน 8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
05:50
PUNE สามแยกปูเน่
14:20
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
18วัน 8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
05:50
PUNE สามแยกปูเน่
14:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
05:50
PUNE สามแยกปูเน่
14:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:00
PUNE สามแยกปูเน่
22:10
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
15ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
07:00
PUNE สามแยกปูเน่
22:10
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
15ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
10:20
PUNE สามแยกปูเน่
21:05
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
10ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:20
PUNE สามแยกปูเน่
21:05
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
10ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:20
PUNE สามแยกปูเน่
21:05
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
10ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:20
PUNE สามแยกปูเน่
21:05
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
10ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
11:15
PUNE สามแยกปูเน่
21:40
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
10ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
11:15
PUNE สามแยกปูเน่
21:40
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
10ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
11:15
PUNE สามแยกปูเน่
21:40
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
10ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
14:15
PUNE สามแยกปูเน่
04:30
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
18วัน 14ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
14:15
PUNE สามแยกปูเน่
04:30
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
18วัน 14ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
14:15
PUNE สามแยกปูเน่
04:30
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
18วัน 14ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
14:15
PUNE สามแยกปูเน่
04:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
14ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
14:15
PUNE สามแยกปูเน่
04:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
14ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
14:15
PUNE สามแยกปูเน่
04:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
14ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
15:00
PUNE สามแยกปูเน่
03:55
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
15:00
PUNE สามแยกปูเน่
03:55
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
15:00
PUNE สามแยกปูเน่
03:55
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
16:35
PUNE สามแยกปูเน่
05:55
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
13ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
16:35
PUNE สามแยกปูเน่
05:55
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
13ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
16:35
PUNE สามแยกปูเน่
05:55
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
13ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
16:35
PUNE สามแยกปูเน่
05:55
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
13ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
19:05
PUNE สามแยกปูเน่
08:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
19:05
PUNE สามแยกปูเน่
08:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
19:05
PUNE สามแยกปูเน่
08:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
19:05
PUNE สามแยกปูเน่
08:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
19:05
PUNE สามแยกปูเน่
08:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
20:50
PUNE สามแยกปูเน่
09:55
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
20วัน 13ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
20:50
PUNE สามแยกปูเน่
09:55
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
20วัน 13ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
20:50
PUNE สามแยกปูเน่
09:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:50
PUNE สามแยกปูเน่
09:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:50
PUNE สามแยกปูเน่
09:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:50
PUNE สามแยกปูเน่
09:55
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
20วัน 13ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:25
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:25
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:25
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
18วัน 12ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:30
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:30
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
18วัน 12ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
18วัน 12ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
19วัน 12ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
19วัน 12ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
19วัน 12ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:30
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:30
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:30
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:30
PUNE สามแยกปูเน่
10:30
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:50
PUNE สามแยกปูเน่
12:20
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
16วัน 12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
23:50
PUNE สามแยกปูเน่
12:20
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
16วัน 12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
23:50
PUNE สามแยกปูเน่
12:20
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
17วัน 12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก ปูเน ถึง ไฮเดอรา โดย รถบัส

00:00
ปูเน
12:40
ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
02:05
ปูเน
13:50
ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
02:05
ปูเน
13:50
ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
02:40
ปูเน
13:50
ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:10
ปูเน
06:30
ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:10
ปูเน
06:30
ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:30
ปูเน
05:30
ไฮเดอรา
10ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
19:30
ปูเน
05:30
ไฮเดอรา
10ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
21:00
ปูเน
06:30
ไฮเดอรา
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:00
ปูเน
06:30
ไฮเดอรา
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:10
ปูเน
08:45
ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:10
ปูเน
08:45
ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:30
ปูเน
07:00
ไฮเดอรา
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:30
ปูเน
07:00
ไฮเดอรา
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
ปูเน
08:00
ไฮเดอรา
10ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
22:00
ปูเน
07:30
ไฮเดอรา
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
ปูเน
07:30
ไฮเดอรา
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:30
ปูเน
07:30
ไฮเดอรา
9ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
23:00
ปูเน
08:00
ไฮเดอรา
9ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
23:00
ปูเน
08:00
ไฮเดอรา
9ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
23:05
ปูเน
10:15
ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:05
ปูเน
10:15
ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:30
ปูเน
11:45
ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:45
ปูเน
11:00
ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:45
ปูเน
10:35
ไฮเดอรา
10ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:45
ปูเน
11:00
ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:50
ปูเน
12:30
ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:50
ปูเน
12:30
ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:51
ปูเน
12:31
ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:51
ปูเน
12:31
ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานโลเฮกาออน (PNQ) ถึง ไฮเดอรา (HYD) โดย เที่ยวบิน

#SG747
00:35
PNQ ท่าอากาศยานโลเฮกาออน
01:45
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#I51425 #I51576
02:25
PNQ ท่าอากาศยานโลเฮกาออน
Stop 3ชั่วโมง 45นาที
ท่าอากาศยานบังกาลอร์
08:40
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E6122
03:35
PNQ ท่าอากาศยานโลเฮกาออน
04:55
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#6E242
04:20
PNQ ท่าอากาศยานโลเฮกาออน
05:40
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#AI9562
15:15
PNQ ท่าอากาศยานโลเฮกาออน
16:55
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#6E587
16:15
PNQ ท่าอากาศยานโลเฮกาออน
17:25
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#I51427 #I51576
19:25
PNQ ท่าอากาศยานโลเฮกาออน
Stop 10ชั่วโมง 45นาที
ท่าอากาศยานบังกาลอร์
08:40
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
13ชั่วโมง 15นาที
ทันที