50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก มุมไบ CST ถึง กัว โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

05:50
มุมไบ CST
14:00
คาร์มาลี, กัว
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
05:50
มุมไบ CST
14:00
คาร์มาลี, กัว
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
16:53
ทีวิม, กัว
9ชั่วโมง 43นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
19:00
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
19:00
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
19:00
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
17:12
คาร์มาลี, กัว
10ชั่วโมง 2นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
19:00
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
19:00
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
16:53
ทีวิม, กัว
9ชั่วโมง 43นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
16:53
ทีวิม, กัว
9ชั่วโมง 43นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
16:53
ทีวิม, กัว
9ชั่วโมง 43นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
17:12
คาร์มาลี, กัว
10ชั่วโมง 2นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
17:12
คาร์มาลี, กัว
10ชั่วโมง 2นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
16:53
ทีวิม, กัว
9ชั่วโมง 43นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
16:40
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
16:40
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
17:12
คาร์มาลี, กัว
10ชั่วโมง 2นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
16:40
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
16:40
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
17:12
คาร์มาลี, กัว
10ชั่วโมง 2นาที
คืนเงิน 
07:10
มุมไบ CST
16:40
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
22:02
มุมไบ CST
06:30
คาร์มาลี, กัว
8ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
22:02
มุมไบ CST
07:10
มัดโกน, กัว
9ชั่วโมง 8นาที
คืนเงิน 
22:02
มุมไบ CST
06:30
คาร์มาลี, กัว
8ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
22:02
มุมไบ CST
07:10
มัดโกน, กัว
9ชั่วโมง 8นาที
คืนเงิน 
22:02
มุมไบ CST
06:30
คาร์มาลี, กัว
8ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
22:02
มุมไบ CST
07:10
มัดโกน, กัว
9ชั่วโมง 8นาที
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
09:26
คาร์มาลี, กัว
10ชั่วโมง 21นาที
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
09:26
คาร์มาลี, กัว
10ชั่วโมง 21นาที
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
09:26
คาร์มาลี, กัว
10ชั่วโมง 21นาที
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
09:26
คาร์มาลี, กัว
10ชั่วโมง 21นาที
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
10:45
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
10:45
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
10:45
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
09:05
ทีวิม, กัว
10ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
09:05
ทีวิม, กัว
10ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
09:05
ทีวิม, กัว
10ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
09:05
ทีวิม, กัว
10ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
08:45
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
08:45
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
08:45
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
08:45
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:05
มุมไบ CST
10:45
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 

จาก มุมไบ CST ถึง กรณาฏกะ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

22:02
มุมไบ CST
08:10
Karwar, กรณาฏกะ
10ชั่วโมง 8นาที
คืนเงิน 
22:02
มุมไบ CST
08:10
Karwar, กรณาฏกะ
10ชั่วโมง 8นาที
คืนเงิน 
22:02
มุมไบ CST
08:10
Karwar, กรณาฏกะ
10ชั่วโมง 8นาที
คืนเงิน 

จาก มุมไบดาดาร์ ถึง กัว โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

05:25
มุมไบดาดาร์
14:10
มัดโกน, กัว
8ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
05:25
มุมไบดาดาร์
13:02
ทีวิม, กัว
7ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
05:25
มุมไบดาดาร์
14:10
มัดโกน, กัว
8ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
05:25
มุมไบดาดาร์
13:02
ทีวิม, กัว
7ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
05:25
มุมไบดาดาร์
13:02
ทีวิม, กัว
7ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
05:25
มุมไบดาดาร์
14:10
มัดโกน, กัว
8ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
06:00
มุมไบดาดาร์
14:00
คาร์มาลี, กัว
8ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:00
มุมไบดาดาร์
14:00
คาร์มาลี, กัว
8ชั่วโมง
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
16:40
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
16:53
ทีวิม, กัว
9ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
16:53
ทีวิม, กัว
9ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
16:40
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
16:53
ทีวิม, กัว
9ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
16:53
ทีวิม, กัว
9ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
16:53
ทีวิม, กัว
9ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
16:40
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
19:00
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
16:40
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
16:40
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
17:12
คาร์มาลี, กัว
9ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
19:00
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
19:00
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
17:12
คาร์มาลี, กัว
9ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
17:12
คาร์มาลี, กัว
9ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
19:00
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
17:12
คาร์มาลี, กัว
9ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
17:12
คาร์มาลี, กัว
9ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
07:25
มุมไบดาดาร์
19:00
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
20:40
มุมไบดาดาร์
05:06
ทีวิม, กัว
8ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
20:40
มุมไบดาดาร์
06:15
มัดโกน, กัว
9ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
20:40
มุมไบดาดาร์
05:06
ทีวิม, กัว
8ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
20:40
มุมไบดาดาร์
06:15
มัดโกน, กัว
9ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
20:40
มุมไบดาดาร์
05:06
ทีวิม, กัว
8ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
20:40
มุมไบดาดาร์
06:15
มัดโกน, กัว
9ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
23:20
มุมไบดาดาร์
09:26
คาร์มาลี, กัว
10ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
23:20
มุมไบดาดาร์
10:45
มัดโกน, กัว
11ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
23:20
มุมไบดาดาร์
09:05
ทีวิม, กัว
9ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
23:20
มุมไบดาดาร์
09:26
คาร์มาลี, กัว
10ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
23:20
มุมไบดาดาร์
09:26
คาร์มาลี, กัว
10ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
23:20
มุมไบดาดาร์
08:45
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
23:20
มุมไบดาดาร์
08:45
Pernem, กัว
9ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน