50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก นิวเดลี ถึง จันทิครห์ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

07:40
นิวเดลี
11:05
จันทิครห์
3ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
07:40
นิวเดลี
11:05
จันทิครห์
3ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
07:50
นิวเดลี
11:35
จันทิครห์
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
07:50
นิวเดลี
11:35
จันทิครห์
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
07:50
นิวเดลี
11:35
จันทิครห์
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
11:05
นิวเดลี
15:57
จันทิครห์
4ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
11:05
นิวเดลี
15:57
จันทิครห์
4ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
11:05
นิวเดลี
15:57
จันทิครห์
4ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
11:50
นิวเดลี
15:45
จันทิครห์
3ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
11:50
นิวเดลี
15:45
จันทิครห์
3ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
11:50
นิวเดลี
15:45
จันทิครห์
3ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
11:50
นิวเดลี
15:45
จันทิครห์
3ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:15
นิวเดลี
17:25
จันทิครห์
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
13:15
นิวเดลี
17:25
จันทิครห์
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
13:15
นิวเดลี
17:25
จันทิครห์
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
14:35
นิวเดลี
19:03
จันทิครห์
4ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
14:35
นิวเดลี
19:03
จันทิครห์
4ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
17:15
นิวเดลี
20:35
จันทิครห์
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
17:15
นิวเดลี
20:35
จันทิครห์
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:25
นิวเดลี
23:45
จันทิครห์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:25
นิวเดลี
23:45
จันทิครห์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:25
นิวเดลี
23:45
จันทิครห์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:25
นิวเดลี
23:45
จันทิครห์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
19:15
นิวเดลี
22:45
จันทิครห์
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:15
นิวเดลี
22:45
จันทิครห์
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก ฮาสราตนิซามุดดิน ถึง จันทิครห์ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

00:13
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
06:45
จันทิครห์
6ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
00:13
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
06:45
จันทิครห์
6ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
00:13
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
06:45
จันทิครห์
6ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
07:09
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
11:35
จันทิครห์
4ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
07:09
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
11:35
จันทิครห์
4ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
07:09
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
11:35
จันทิครห์
4ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
10:03
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
15:57
จันทิครห์
5ชั่วโมง 54นาที
คืนเงิน 
10:03
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
15:57
จันทิครห์
5ชั่วโมง 54นาที
คืนเงิน 
10:03
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
15:57
จันทิครห์
5ชั่วโมง 54นาที
คืนเงิน 
10:52
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
15:45
จันทิครห์
4ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 
10:52
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
15:45
จันทิครห์
4ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 
10:52
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
15:45
จันทิครห์
4ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 
10:52
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
15:45
จันทิครห์
4ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 
17:15
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
23:45
จันทิครห์
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
17:15
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
23:45
จันทิครห์
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
17:15
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
23:45
จันทิครห์
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
17:15
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
23:45
จันทิครห์
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
21:10
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
03:50
จันทิครห์
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
21:10
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
03:50
จันทิครห์
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
21:10
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
03:50
จันทิครห์
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 

จาก เดลี ถึง จันทิครห์ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

04:25
เดลี
09:50
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
04:25
เดลี
09:50
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
04:25
เดลี
09:50
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
21:30
เดลี
02:55
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
21:30
เดลี
02:55
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
21:30
เดลี
02:55
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
21:30
เดลี
02:55
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
21:30
เดลี
02:55
จันทิครห์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 

จาก นิวเดลีซาไรโรฮิลลา ถึง จันทิครห์ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

05:35
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
10:25
จันทิครห์
4ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
05:35
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
10:25
จันทิครห์
4ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 

จาก นิวเดลีชันตัน ถึง จันทิครห์ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

11:51
นิวเดลีชันตัน
16:20
จันทิครห์
4ชั่วโมง 29นาที
คืนเงิน 
11:51
นิวเดลีชันตัน
16:20
จันทิครห์
4ชั่วโมง 29นาที
คืนเงิน 
11:51
นิวเดลีชันตัน
16:20
จันทิครห์
4ชั่วโมง 29นาที
คืนเงิน 
11:51
นิวเดลีชันตัน
16:20
จันทิครห์
4ชั่วโมง 29นาที
คืนเงิน 

จาก เดลี ถึง จันทิครห์ โดย รถบัส

17:15
เดลี
23:00
จันทิครห์
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:15
เดลี
23:00
จันทิครห์
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:31
เดลี
23:00
จันทิครห์
5ชั่วโมง 29นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:31
เดลี
23:00
จันทิครห์
5ชั่วโมง 29นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:00
เดลี
23:56
จันทิครห์
4ชั่วโมง 56นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:15
เดลี
23:59
จันทิครห์
4ชั่วโมง 44นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:30
เดลี
23:59
จันทิครห์
4ชั่วโมง 29นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:00
เดลี
02:15
จันทิครห์
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:00
เดลี
00:45
จันทิครห์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:00
เดลี
23:59
จันทิครห์
3ชั่วโมง 59นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:00
เดลี
00:45
จันทิครห์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:00
เดลี
02:15
จันทิครห์
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:15
เดลี
23:59
จันทิครห์
3ชั่วโมง 44นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:00
เดลี
02:30
จันทิครห์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:00
เดลี
01:30
จันทิครห์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:00
เดลี
02:30
จันทิครห์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:00
เดลี
01:30
จันทิครห์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:15
เดลี
01:30
จันทิครห์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:15
เดลี
01:30
จันทิครห์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
เดลี
02:15
จันทิครห์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
เดลี
02:15
จันทิครห์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:15
เดลี
02:30
จันทิครห์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:45
เดลี
03:00
จันทิครห์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก เมืองเดลี ถึง จันทิครห์ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เมืองเดลี
เวลา
เมืองจันดิการ์
4ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเดลี
เวลา
เมืองจันดิการ์
4ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี (DEL) ถึง จันทิครห์ (IXC) โดย เที่ยวบิน

#AI443
05:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
06:35
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
55นาที
ทันที 
 
#AI443
05:45
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
06:35
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
50นาที
ทันที 
 
#6E657
06:25
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
07:25
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#6E545
06:30
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
07:25
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
55นาที
ทันที 
 
#UK667
07:10
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
08:15
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#G8108
08:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
10:05
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#G8108
09:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
10:00
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#6E5017
09:15
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
10:15
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AI463
11:15
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
12:10
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
55นาที
ทันที 
 
#AI463
12:35
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
13:35
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#6E966
13:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
13:50
IXC ท่าอากาศยานจันดิการ์