50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เจนไน ถึง ไฮเดอรา โดย รถบัส

18:00
เจนไน
05:30
ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:00
เจนไน
06:30
ไฮเดอรา
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:00
เจนไน
07:30
ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:00
เจนไน
07:30
ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:45
เจนไน
07:15
ไฮเดอรา
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:00
เจนไน
08:35
ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:00
เจนไน
08:35
ไฮเดอรา
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
เจนไน
08:30
ไฮเดอรา
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
เจนไน
08:30
ไฮเดอรา
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีรถไฟกลางเจนไน ถึง ไฮเดอรา โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

16:45
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
05:45
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
16:45
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
05:45
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
16:45
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
05:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
16:45
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
05:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
16:45
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
05:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
16:45
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
05:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
16:45
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
05:45
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
16:45
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
05:45
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
18:10
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:00
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
13ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:10
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:00
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
13ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:10
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
07:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
13ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
18:10
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:00
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
13ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:10
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:00
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
13ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:10
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
07:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
13ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
18:10
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
07:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
13ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
18:10
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
07:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
13ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานเจนไน (MAA) ถึง ไฮเดอรา (HYD) โดย เที่ยวบิน

#6E384
05:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
06:25
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#6E124
05:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
06:30
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SG731
06:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
07:30
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SG1063
07:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
08:35
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E6815
08:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
09:30
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#I52392
08:40
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
17:55
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#I52386
08:40
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
17:55
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#I5517
09:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
18:35
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E269
09:30
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
10:45
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E905
10:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
12:05
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E7102
11:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
13:00
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E591
11:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
13:00
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#G8504
12:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
14:00
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E6468
12:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
14:15
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#6E624
13:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
15:10
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#AI9908
15:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
16:05
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#SG710
15:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
16:35
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E6006
15:35
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
16:50
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E302
16:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
17:25
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#6E6173
17:30
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
18:40
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AI987
17:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
19:10
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E6215
18:25
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
19:35
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#I52381
19:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
04:20
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#AI545
19:10
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
20:35
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#2T428
T
20:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
22:10
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#6E156
20:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
22:20
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SG3469
22:10
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
23:45
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#2T501
T
22:10
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
23:35
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#I52380
23:35
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
08:50
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 

จาก Chennai Hotel Transfer ถึง ไฮเดอรา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Chennai Hotel Transfer
เวลา
Hyderabad Hotel Transfer
12ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Chennai Hotel Transfer
เวลา
Hyderabad Hotel Transfer
12ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา เจนไน ถึง ไฮเดอรา

เวลา เจนไน ถึง ไฮเดอรา
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
TravelODesk India Van Family 6 ตลอดเวลา₹ 26,676
IndiGo Economy #6E38405:15 – 06:25₹ 2,478
SpiceJet Economy #SG73106:15 – 07:30₹ 2,147
IndiGo Economy #6E681508:15 – 09:30₹ 2,312
IndiGo Economy #6E90510:50 – 12:05₹ 2,478
Go Air Economy #G850412:45 – 14:00₹ 2,682
Air India Economy #AI990815:00 – 16:05₹ 2,891
Indian Railways 1A - AC First Class Sleeper 16:45 – 05:45₹ 2,980
TruJet Economy #2T42820:45 – 22:10₹ 2,422

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก เจนไน ไป ไฮเดอรา อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เจนไน ไป ไฮเดอรา, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • เที่ยวบิน
  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถไฟ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ INR 26,676 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะตั๋ว รถไฟ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ INR 700 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก เจนไน ถึง ไฮเดอรา?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 391 ไมล์ (629 กิโลเมตร) จาก เจนไน ไปยัง ไฮเดอรา. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 324 ไมล์ (521 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เจนไน ไป ไฮเดอรา?

ถ้าคุณเดินทางจาก เจนไน ไป ไฮเดอรา คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 13 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เจนไน ไป ไฮเดอรา?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เจนไน ไป ไฮเดอรา แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Indian Railways: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ INR 700 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ INR 26,676 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เจนไน ไป ไฮเดอรา:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ INR 700 บาท จนถึง INR 700 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ INR 2,147 บาท จนถึง INR 3,053 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ INR 20,399 บาท ไปจนถึง INR 26,676 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก เจนไน ไปที่ ไฮเดอรา กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เจนไน ไปยัง ไฮเดอรา มีไฟลท์ประมาณ 27 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 4 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เจนไน ไปยัง ไฮเดอรา ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เจนไน ไปยัง ไฮเดอรา มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เจนไน ไปยัง ไฮเดอรา มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เจนไน ไปยัง ไฮเดอรา ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก เจนไน ไป ไฮเดอรา ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ INR 2,147 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก เจนไน ไปยัง ไฮเดอรา Air India (Air India), AirAsia India, Go Air (GoAir), IndiGo (IndiGo), SpiceJet (SpiceJet), TruJet

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก เจนไน ไปยัง ไฮเดอรา ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก INR 20,399$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เจนไน ไปยัง ไฮเดอรา

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เจนไน ไปยัง ไฮเดอรา แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 50% เลือกนั่งเครื่องบิน.
  • 50% เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.