50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Narita Airport Terminal 1 ถึง Tokyo โดย รถบัส

00:00
Narita Airport Terminal 1
02:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
02:00
Narita Airport Terminal 1
04:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
04:00
Narita Airport Terminal 1
06:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
06:00
Narita Airport Terminal 1
08:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
08:00
Narita Airport Terminal 1
10:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
10:00
Narita Airport Terminal 1
12:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
12:00
Narita Airport Terminal 1
14:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
14:00
Narita Airport Terminal 1
16:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
16:00
Narita Airport Terminal 1
18:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
18:00
Narita Airport Terminal 1
20:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
20:00
Narita Airport Terminal 1
22:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
22:00
Narita Airport Terminal 1
00:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
23:00
Narita Airport Terminal 1
01:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
00:00
Narita Airport Terminal 1
02:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
02:00
Narita Airport Terminal 1
04:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
04:00
Narita Airport Terminal 1
06:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
06:00
Narita Airport Terminal 1
08:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
08:00
Narita Airport Terminal 1
10:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
10:00
Narita Airport Terminal 1
12:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
12:00
Narita Airport Terminal 1
14:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
14:00
Narita Airport Terminal 1
16:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
16:00
Narita Airport Terminal 1
18:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
18:00
Narita Airport Terminal 1
20:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
20:00
Narita Airport Terminal 1
22:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
22:00
Narita Airport Terminal 1
00:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
23:00
Narita Airport Terminal 1
01:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที

จาก Terminal 2 South Wing ถึง Tokyo โดย รถบัส

00:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
02:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 9นาที
02:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
04:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 9นาที
04:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
06:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 9นาที
06:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
08:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 9นาที
08:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
10:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 9นาที
10:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
12:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 9นาที
12:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
14:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 9นาที
14:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
16:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 9นาที
16:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
18:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 9นาที
18:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
20:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 9นาที
20:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
22:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 9นาที
22:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
00:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 9นาที
23:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
01:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 9นาที
00:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
02:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 2นาที
02:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
04:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 2นาที
04:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
06:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 2นาที
06:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
08:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 2นาที
08:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
10:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 2นาที
10:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
12:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 2นาที
12:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
14:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 2นาที
14:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
16:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 2นาที
16:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
18:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 2นาที
18:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
20:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 2นาที
20:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
22:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 2นาที
22:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
00:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 2นาที
23:01
Terminal 2 South Wing, Narita Airport
01:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 2นาที

จาก Terminal 2 North Wing ถึง Tokyo โดย รถบัส

00:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
02:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 8นาที
02:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
04:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 8นาที
04:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
06:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 8นาที
06:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
08:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 8นาที
08:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
10:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 8นาที
10:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
12:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 8นาที
12:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
14:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 8นาที
14:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
16:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 8นาที
16:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
18:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 8นาที
18:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
20:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 8นาที
20:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
22:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 8นาที
22:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
00:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 8นาที
23:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
01:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 8นาที
00:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
02:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 1นาที
02:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
04:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 1นาที
04:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
06:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 1นาที
06:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
08:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 1นาที
08:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
10:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 1นาที
10:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
12:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 1นาที
12:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
14:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 1นาที
14:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
16:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 1นาที
16:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
18:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 1นาที
18:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
20:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 1นาที
20:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
22:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 1นาที
22:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
00:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 1นาที
23:02
Terminal 2 North Wing, Narita Airport
01:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 1นาที

จาก Narita Airport Terminal 3 ถึง Tokyo โดย รถบัส

00:03
Narita Airport Terminal 3
02:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 7นาที
02:03
Narita Airport Terminal 3
04:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 7นาที
04:03
Narita Airport Terminal 3
06:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 7นาที
06:03
Narita Airport Terminal 3
08:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 7นาที
08:03
Narita Airport Terminal 3
10:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 7นาที
10:03
Narita Airport Terminal 3
12:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 7นาที
12:03
Narita Airport Terminal 3
14:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 7นาที
14:03
Narita Airport Terminal 3
16:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 7นาที
16:03
Narita Airport Terminal 3
18:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 7นาที
18:03
Narita Airport Terminal 3
20:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 7นาที
20:03
Narita Airport Terminal 3
22:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 7นาที
22:03
Narita Airport Terminal 3
00:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 7นาที
23:03
Narita Airport Terminal 3
01:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 7นาที
00:03
Narita Airport Terminal 3
02:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง
02:03
Narita Airport Terminal 3
04:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง
04:03
Narita Airport Terminal 3
06:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง
06:03
Narita Airport Terminal 3
08:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง
08:03
Narita Airport Terminal 3
10:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง
10:03
Narita Airport Terminal 3
12:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง
12:03
Narita Airport Terminal 3
14:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง
14:03
Narita Airport Terminal 3
16:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง
16:03
Narita Airport Terminal 3
18:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง
18:03
Narita Airport Terminal 3
20:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง
20:03
Narita Airport Terminal 3
22:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง
22:03
Narita Airport Terminal 3
00:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง
23:03
Narita Airport Terminal 3
01:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง

จาก Narita Airport Terminal 1 ถึง Tokyo โดย รถไฟ

07:26
Narita Airport Terminal 1
08:22
Nippori Station, Tokyo
56นาที
07:26
Narita Airport Terminal 1
08:27
Keisei Ueno Station, Tokyo
1ชั่วโมง 1นาที
08:20
Narita Airport Terminal 1
09:10
Nippori Station, Tokyo
50นาที
08:20
Narita Airport Terminal 1
09:15
Keisei Ueno Station, Tokyo
55นาที
09:11
Narita Airport Terminal 1
09:59
Keisei Ueno Station, Tokyo
48นาที