รายการแนะนำ
16:38
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #38 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
17:18
สถานีนิปโปริ, โตเกียว
รายการแนะนำ
16:38
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #38 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
17:23
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว
BB Trip
ทันที รายการแนะนำ
--:--
ท่าอากาศยานนาริตะ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท Comfort Plus
--:--
Tokyo Downtown

จาก ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1 ถึง Tokyo Station Yaesu Exit โดย รถไฟ

07:26
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 1นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #2 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
08:27
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว
07:26
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 56นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #2 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
08:22
สถานีนิปโปริ, โตเกียว
08:20
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 55นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #4 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
09:15
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว
08:20
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 50นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #4 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
09:10
สถานีนิปโปริ, โตเกียว
09:11
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 48นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #6 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
09:59
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว
09:11
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 43นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #6 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
09:54
สถานีนิปโปริ, โตเกียว
09:58
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #8 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
10:43
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว
09:58
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #8 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
10:38
สถานีนิปโปริ, โตเกียว
10:38
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #10 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
11:23
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว
10:38
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #10 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
11:18
สถานีนิปโปริ, โตเกียว
11:18
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #12 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
12:03
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว
11:18
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #12 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
11:58
สถานีนิปโปริ, โตเกียว
11:58
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #14 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
12:43
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว
11:58
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #14 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
12:38
สถานีนิปโปริ, โตเกียว
12:38
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
13:23
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว
12:38
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
13:18
สถานีนิปโปริ, โตเกียว
13:18
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #18 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
14:03
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว
13:18
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #18 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
13:58
สถานีนิปโปริ, โตเกียว
13:38
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #20 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
14:23
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว
13:38
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #20 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
14:18
สถานีนิปโปริ, โตเกียว
13:58
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #22 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
14:43
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว
13:58
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #22 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
14:38
สถานีนิปโปริ, โตเกียว
14:18
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #24 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
15:03
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว
14:18
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #24 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
14:58
สถานีนิปโปริ, โตเกียว
14:38
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #26 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
15:23
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว
14:38
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #26 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
15:18
สถานีนิปโปริ, โตเกียว
14:58
ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #28 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
15:43
สถานีเคเซย์อุเอโนะ, โตเกียว

Transport types between ท่าอากาศยานนาริตะ and Tokyo Station Yaesu Exit

  • รถไฟ are not avaliable
  • รถโดยสาร are not avaliable
  • เรือเฟอร์รี่ are not avaliable
  • เครื่องบิน are not avaliable
  • แท็กซี่ are not avaliable

เวลา ท่าอากาศยานนาริตะ ถึง Tokyo Station Yaesu Exit

เวลา ท่าอากาศยานนาริตะ ถึง Tokyo Station Yaesu Exit
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
BB Trip Comfort Plus 00:00 - 01:00¥ 24,268
Keisei Skyliner ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 07:26 - 08:27¥ 2,384
Keisei Skyliner ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 08:20 - 09:15¥ 2,384
Keisei Skyliner ชั