50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก โตเกียว ถึง เกียวโต โดย รถไฟ

07:00
โตเกียว
09:20
เกียวโต
2ชั่วโมง 20นาที

จาก ท่าอากาศยานนาริตะ (NRT) ถึง เกียวโต (UKY) โดย เที่ยวบิน+รถไฟ ตั๋วร่วม

18:05
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
19:35
ITM Itami Airport, โอซาก้า
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 19 นาที, 9.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 25 นาที)
23:00
ชินโอซาก้า
23:30
เกียวโต
30นาที
เวลารวม
5ชั่วโมง 25นาที
#JL3009
18:20
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
19:55
ITM Itami Airport, โอซาก้า
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 19 นาที, 9.3 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 5 นาที)
23:00
ชินโอซาก้า
23:30
เกียวโต
30นาที
เวลารวม
5ชั่วโมง 10นาที

จาก ท่าอากาศยานนาริตะ ถึง เกียวโต โดย แท๊กซี่+รถบัส ตั๋วร่วม

อื่นๆ
ท่าอากาศยานนาริตะ
เวลา
Hachioji any hotel, โตเกียว
2ชั่วโมง
ทันที 
21:10
Tamagawa Aqueduct, โตเกียว
07:10
เกียวโต
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานนาริตะ
เวลา
Hachioji any hotel, โตเกียว
2ชั่วโมง
ทันที 
21:10
Tamagawa Aqueduct, โตเกียว
07:10
เกียวโต
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง

จาก ท่าอากาศยานนาริตะ ถึง เกียวโต โดย แท๊กซี่+รถไฟ ตั๋วร่วม

อื่นๆ
ท่าอากาศยานนาริตะ
เวลา
Tokyo Downtown
1ชั่วโมง
ทันที 
07:00
โตเกียว
09:20
เกียวโต
2ชั่วโมง 20นาที
เวลารวม
3ชั่วโมง 20นาที
อื่นๆ
ท่าอากาศยานนาริตะ
เวลา
Tokyo Downtown
1ชั่วโมง
ทันที 
07:00
โตเกียว
09:20
เกียวโต
2ชั่วโมง 20นาที
เวลารวม
3ชั่วโมง 20นาที

เวลา ท่าอากาศยานนาริตะ ถึง เกียวโต

เวลา ท่าอากาศยานนาริตะ ถึง เกียวโต
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Shinkansen Train Standard Seat 07:00 – 09:20¥ 15,619

เส้นทางยอดนิยมใน ญี่ปุ่น