50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Narita Airport Terminal 1 ถึง Tokyo โดย รถบัส

00:00
Narita Airport Terminal 1
02:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
00:00
Narita Airport Terminal 1
02:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
02:00
Narita Airport Terminal 1
04:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
02:00
Narita Airport Terminal 1
04:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
04:00
Narita Airport Terminal 1
06:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
04:00
Narita Airport Terminal 1
06:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
06:00
Narita Airport Terminal 1
08:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
06:00
Narita Airport Terminal 1
08:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
08:00
Narita Airport Terminal 1
10:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
08:00
Narita Airport Terminal 1
10:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
10:00
Narita Airport Terminal 1
12:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
10:00
Narita Airport Terminal 1
12:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
12:00
Narita Airport Terminal 1
14:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
12:00
Narita Airport Terminal 1
14:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
14:00
Narita Airport Terminal 1
16:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
14:00
Narita Airport Terminal 1
16:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
16:00
Narita Airport Terminal 1
18:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
16:00
Narita Airport Terminal 1
18:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
18:00
Narita Airport Terminal 1
20:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
18:00
Narita Airport Terminal 1
20:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
20:00
Narita Airport Terminal 1
22:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
20:00
Narita Airport Terminal 1
22:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
22:00
Narita Airport Terminal 1
00:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
22:00
Narita Airport Terminal 1
00:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที
23:00
Narita Airport Terminal 1
01:03
Ginza Station Yurakucho, Tokyo
2ชั่วโมง 3นาที
23:00
Narita Airport Terminal 1
01:10
Tokyo Station Yaesu Exit
2ชั่วโมง 10นาที

จาก Narita Airport Terminal 2 3 ถึง Tokyo โดย รถไฟ

07:32
Narita Airport Terminal 2 3
08:13
Nippori Station, Tokyo
41นาที
07:32
Narita Airport Terminal 2 3
08:18
Keisei Ueno Station, Tokyo
46นาที
08:28
Narita Airport Terminal 2 3
09:10
Keisei Ueno Station, Tokyo
42นาที
08:28
Narita Airport Terminal 2 3
09:05
Nippori Station, Tokyo
37นาที
09:18
Narita Airport Terminal 2 3
09:54
Nippori Station, Tokyo
36นาที
09:18
Narita Airport Terminal 2 3
09:59
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
10:02
Narita Airport Terminal 2 3
10:38
Nippori Station, Tokyo
36นาที
10:02
Narita Airport Terminal 2 3
10:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
10:42
Narita Airport Terminal 2 3
11:18
Nippori Station, Tokyo
36นาที
10:42
Narita Airport Terminal 2 3
11:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
11:22
Narita Airport Terminal 2 3
11:58
Nippori Station, Tokyo
36นาที
11:22
Narita Airport Terminal 2 3
12:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
12:02
Narita Airport Terminal 2 3
12:38
Nippori Station, Tokyo
36นาที
12:02
Narita Airport Terminal 2 3
12:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
12:42
Narita Airport Terminal 2 3
13:18
Nippori Station, Tokyo
36นาที
12:42
Narita Airport Terminal 2 3
13:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
13:22
Narita Airport Terminal 2 3
13:58
Nippori Station, Tokyo
36นาที
13:22
Narita Airport Terminal 2 3
14:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
13:42
Narita Airport Terminal 2 3
14:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
13:42
Narita Airport Terminal 2 3
14:18
Nippori Station, Tokyo
36นาที
14:02
Narita Airport Terminal 2 3
14:38
Nippori Station, Tokyo
36นาที
14:02
Narita Airport Terminal 2 3
14:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
14:22
Narita Airport Terminal 2 3
14:58
Nippori Station, Tokyo
36นาที
14:22
Narita Airport Terminal 2 3
15:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
14:42
Narita Airport Terminal 2 3
15:18
Nippori Station, Tokyo
36นาที
14:42
Narita Airport Terminal 2 3
15:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
15:02
Narita Airport Terminal 2 3
15:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
15:02
Narita Airport Terminal 2 3
15:38
Nippori Station, Tokyo
36นาที
15:22
Narita Airport Terminal 2 3
15:58
Nippori Station, Tokyo
36นาที
15:22
Narita Airport Terminal 2 3
16:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
15:42
Narita Airport Terminal 2 3
16:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
15:42
Narita Airport Terminal 2 3
16:18
Nippori Station, Tokyo
36นาที
16:02
Narita Airport Terminal 2 3
16:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
16:02
Narita Airport Terminal 2 3
16:38
Nippori Station, Tokyo
36นาที
16:22
Narita Airport Terminal 2 3
17:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
16:22
Narita Airport Terminal 2 3
16:58
Nippori Station, Tokyo
36นาที
16:42
Narita Airport Terminal 2 3
17:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
16:42
Narita Airport Terminal 2 3
17:18
Nippori Station, Tokyo
36นาที
17:02
Narita Airport Terminal 2 3
17:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
17:02
Narita Airport Terminal 2 3
17:38
Nippori Station, Tokyo
36นาที
17:22
Narita Airport Terminal 2 3
17:58
Nippori Station, Tokyo
36นาที
17:22
Narita Airport Terminal 2 3
18:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
17:42
Narita Airport Terminal 2 3
18:18
Nippori Station, Tokyo
36นาที
17:42
Narita Airport Terminal 2 3
18:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
18:22
Narita Airport Terminal 2 3
19:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
18:22
Narita Airport Terminal 2 3
18:58
Nippori Station, Tokyo
36นาที
19:01
Narita Airport Terminal 2 3
19:42
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
19:01
Narita Airport Terminal 2 3
19:37
Nippori Station, Tokyo
36นาที
19:41
Narita Airport Terminal 2 3
20:22
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
19:41
Narita Airport Terminal 2 3
20:17
Nippori Station, Tokyo
36นาที
20:12
Narita Airport Terminal 2 3
20:53
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
20:12
Narita Airport Terminal 2 3
20:48
Nippori Station, Tokyo
36นาที
20:41
Narita Airport Terminal 2 3
21:22
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
20:41
Narita Airport Terminal 2 3
21:17
Nippori Station, Tokyo
36นาที
21:12
Narita Airport Terminal 2 3
21:54
Keisei Ueno Station, Tokyo
42นาที
21:12
Narita Airport Terminal 2 3
21:49
Nippori Station, Tokyo
37นาที
21:54
Narita Airport Terminal 2 3
22:35
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
21:54
Narita Airport Terminal 2 3
22:30
Nippori Station, Tokyo
36นาที
22:33
Narita Airport Terminal 2 3
23:14
Keisei Ueno Station, Tokyo
41นาที
22:33
Narita Airport Terminal 2 3
23:09
Nippori Station, Tokyo
36นาที

จาก Narita Airport Terminal 1 ถึง Tokyo โดย รถไฟ

07:29
Narita Airport Terminal 1
08:13
Nippori Station, Tokyo
44นาที
07:29
Narita Airport Terminal 1
08:18
Keisei Ueno Station, Tokyo
49นาที
08:25
Narita Airport Terminal 1
09:10
Keisei Ueno Station, Tokyo
45นาที
08:25
Narita Airport Terminal 1
09:05
Nippori Station, Tokyo
40นาที
09:15
Narita Airport Terminal 1
09:59
Keisei Ueno Station, Tokyo
44นาที
09:15
Narita Airport Terminal 1
09:54
Nippori Station, Tokyo
39นาที
09:58
Narita Airport Terminal 1
10:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
45นาที
09:58
Narita Airport Terminal 1
10:38
Nippori Station, Tokyo
40นาที
10:38
Narita Airport Terminal 1
11:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
45นาที
10:38
Narita Airport Terminal 1
11:18
Nippori Station, Tokyo
40นาที
11:18
Narita Airport Terminal 1
12:03
Keisei Ueno Station, Tokyo
45นาที
11:18
Narita Airport Terminal 1
11:58
Nippori Station, Tokyo
40นาที
11:58
Narita Airport Terminal 1
12:43
Keisei Ueno Station, Tokyo
45นาที
11:58
Narita Airport Terminal 1
12:38
Nippori Station, Tokyo
40นาที
12:38
Narita Airport Terminal 1
13:23
Keisei Ueno Station, Tokyo
45นาที