หาดคลองม่วง, กระบี่ - หาดคลองม่วง

คุณสามารถเรียกแท็กซี่ที่จุดไหนก็ได้ของ Klong Muang beach

ขาออก - 06:07

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
หาดคลองม่วง, กระบี่ โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง 00:00 00:30
หาดคลองม่วง, กระบี่ โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง 00:00 00:30
หาดคลองม่วง, กระบี่ โรงแรมใดก็ได้ในอ่าวนาง 00:00 00:30
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าเรือหาดยาว, ตรัง 07:00 12:00
หาดคลองม่วง, กระบี่ เขาหลัก 00:00 02:10
หาดคลองม่วง, กระบี่ เขาหลัก 00:00 02:10
หาดคลองม่วง, กระบี่ เขาหลัก 00:00 02:10
หาดคลองม่วง, กระบี่ บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 02:30
หาดคลองม่วง, กระบี่ บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 02:30
หาดคลองม่วง, กระบี่ บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 02:30
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ 07:00 14:30
หาดคลองม่วง, กระบี่ เกาะบุโหลนเล 07:00 14:30
หาดคลองม่วง, กระบี่ หาดเกาะกระดาน 07:00 11:30
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าเรือศาลาด่าน 07:00 10:00
หาดคลองม่วง, กระบี่ Koh Lanta Saladan Pier 07:00 10:00
หาดคลองม่วง, กระบี่ เกาะเหลาเหลียง 07:00 13:45
หาดคลองม่วง, กระบี่ เกาะลิบง 07:00 13:15
หาดคลองม่วง, กระบี่ เกาะหลีเป๊ะ 07:00 12:30
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าเรือเกาะมุก 07:00 11:45
หาดคลองม่วง, กระบี่ เกาะไหง 07:00 11:15
หาดคลองม่วง, กระบี่ โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย 00:00 03:25
หาดคลองม่วง, กระบี่ โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย 00:00 03:25
หาดคลองม่วง, กระบี่ โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย 00:00 03:25
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 00:00 01:00
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 00:00 01:00
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 00:00 00:25
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 00:00 00:25
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 00:00 00:25
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 00:00 00:25
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 00:00 00:25
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 00:00 00:25
หาดคลองม่วง, กระบี่ โรงแรมเมืองกระบี่ 00:00 00:15
หาดคลองม่วง, กระบี่ โรงแรมเมืองกระบี่ 00:00 00:15
หาดคลองม่วง, กระบี่ โรงแรมเมืองกระบี่ 00:00 00:15
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 07:00 14:30
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าเรือปากรา, สตูล 00:00 02:45
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าเรือปากรา, สตูล 00:00 02:45
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าเรือปากรา, สตูล 00:00 02:45
หาดคลองม่วง, กระบี่ สนามบินภูเก็ต 00:00 00:50
หาดคลองม่วง, กระบี่ สนามบินภูเก็ต 00:00 00:50
หาดคลองม่วง, กระบี่ สนามบินภูเก็ต 00:00 00:50
หาดคลองม่วง, กระบี่ สนามบินสุราษฎร์ธานี 00:00 02:05
หาดคลองม่วง, กระบี่ สนามบินสุราษฎร์ธานี 00:00 02:05
หาดคลองม่วง, กระบี่ สนามบินสุราษฎร์ธานี 00:00 02:05
หาดคลองม่วง, กระบี่ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 00:00 02:05
หาดคลองม่วง, กระบี่ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 00:00 02:05
หาดคลองม่วง, กระบี่ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 00:00 02:05
หาดคลองม่วง, กระบี่ ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 07:00 11:45
หาดคลองม่วง, กระบี่ หาดทับแขก, กระบี่ 00:00 00:05
หาดคลองม่วง, กระบี่ หาดทับแขก, กระบี่ 00:00 00:05
หาดคลองม่วง, กระบี่ หาดทับแขก, กระบี่ 00:00 00:05

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถตู้ คลองม่วงโรงแรมใดก็ได้, อ่าวนาง 0.6
เรือเฟอร์รี่ Rai Le Beach, กระบี่ 1.5
เรือเฟอร์รี่ ท่าเรือนพรัตน์ธารา, อ่าวนาง 4.4
รถบัส Phi Phi Cruiser Ao Nang 4.4
เรือเฟอร์รี่ Phi Phi Cruiser Ao Nang, กระบี่ 4.4