ท่าเรือปากเมง, ตรัง - ท่าเรือปากเมง

คุณสามารถเรียกแท็กซี่ที่จุดไหนก็ได้ของ Pak Meng Pier