ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ - ท่าเรืออ่าวน้ำเมา

Tambon Ao Nang, Amphoe Mueang Krabi Chang Wat Krabi 81000 Thailand

ขาออก - 07:12

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าเรือหาดยาว, ตรัง 08:00 12:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ 08:00 14:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ เกาะบุโหลนเล 08:00 14:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ เกาะจำ 10:00 12:45
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ หาดเกาะกระดาน 08:00 11:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ หาดเกาะกระดาน 10:00 14:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าเรือศาลาด่าน 08:00 10:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ Koh Lanta Saladan Pier 08:00 10:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าเรือศาลาด่าน 10:00 12:15
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ Koh Lanta Saladan Pier 10:00 12:15
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ เกาะเหลาเหลียง 08:00 13:45
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ เกาะลิบง 08:00 13:15
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ เกาะหลีเป๊ะ 08:00 12:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ เกาะหลีเป๊ะ 10:00 15:45
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าเรือเกาะมุก 08:00 11:45
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าเรือเกาะมุก 10:00 14:15
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ เกาะไหง 08:00 11:15
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ เกาะไหง 10:00 13:45
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าอากาศยานกระบี่ 06:00 07:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าอากาศยานกระบี่ 07:00 08:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าอากาศยานกระบี่ 09:00 10:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าอากาศยานกระบี่ 10:00 11:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าอากาศยานกระบี่ 12:00 13:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าอากาศยานกระบี่ 13:30 15:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าอากาศยานกระบี่ 16:00 17:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 08:00 14:30
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 08:00 13:45
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 10:00 18:15
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าเรือเทลากา มารินา, ลังกาวี 08:00 17:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าเรือ ต้นไทร 08:00 11:45
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ ท่าเรือ ต้นไทร 10:00 11:45