Da Nang Hanh Cafe - Đà Nẵng HanhCafe

1133 Ngô Quyền, Sơn Trà, TP Đà Nẵng