Mien Dong, Ho Chi Minh - Bến xe Miền Đông

292 Dinh Bo Linh, Phuong 26