Tan Son Nhat airport, Ho Chi Minh - Sân Bay Tân Sơn Nhất

You can get a taxi at any point of Tan Son Nhat airport