Mukdahan - มุกดาหาร

212, Mukdahan, 49000, Thailand