Phu Quoc Bai Vong Port - Phú Quốc Cảng Bãi Vòng

Cảng Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang