Ha Tien To Chau bus station - Hà Tiên Tô Châu Trạm Xe Buýt

2 thang 9 street, To Chau, Ha Tien, Kien Giang, Vietnam