50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Taichung Gancheng Station ถึง นานกัง โดย รถบัส+รถไฟ ตั๋วร่วม

08:25
Taichung Gancheng Station
09:50
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 46 นาที)
12:36
ไทจง
13:50
นานกัง
1ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 25นาที
08:40
Taichung Gancheng Station
10:05
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 31 นาที)
12:36
ไทจง
13:50
นานกัง
1ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 10นาที
09:10
Taichung Gancheng Station
10:35
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 57 นาที)
13:32
ไทจง
14:45
นานกัง
1ชั่วโมง 13นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 35นาที
09:40
Taichung Gancheng Station
11:05
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 31 นาที)
13:36
ไทจง
14:50
นานกัง
1ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 10นาที
10:25
Taichung Gancheng Station
11:50
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 42 นาที)
14:32
ไทจง
15:45
นานกัง
1ชั่วโมง 13นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 20นาที
10:40
Taichung Gancheng Station
12:05
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 31 นาที)
14:36
ไทจง
15:50
นานกัง
1ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 10นาที
10:55
Taichung Gancheng Station
12:20
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 37 นาที)
14:57
ไทจง
16:10
นานกัง
1ชั่วโมง 13นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 15นาที
11:25
Taichung Gancheng Station
12:50
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 31 นาที)
15:21
ไทจง
16:35
นานกัง
1ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 10นาที
12:25
Taichung Gancheng Station
13:50
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 46 นาที)
16:36
ไทจง
17:50
นานกัง
1ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 25นาที
13:25
Taichung Gancheng Station
14:50
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 46 นาที)
17:36
ไทจง
18:50
นานกัง
1ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 25นาที
14:25
Taichung Gancheng Station
15:50
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 46 นาที)
18:36
ไทจง
19:50
นานกัง
1ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 25นาที
14:40
Taichung Gancheng Station
16:05
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 31 นาที)
18:36
ไทจง
19:50
นานกัง
1ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 10นาที
15:10
Taichung Gancheng Station
16:35
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 1 นาที)
19:36
ไทจง
20:50
นานกัง
1ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 40นาที
16:10
Taichung Gancheng Station
17:35
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง)
20:35
ไทจง
21:45
นานกัง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 35นาที
16:25
Taichung Gancheng Station
17:50
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
20:35
ไทจง
21:45
นานกัง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 20นาที
17:10
Taichung Gancheng Station
18:35
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง)
21:35
ไทจง
22:45
นานกัง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 35นาที
17:40
Taichung Gancheng Station
19:05
THSR Taichung Station
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที)
21:35
ไทจง
22:45
นานกัง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
5ชั่วโมง 5นาที

จาก HSR Taichung Station ถึง นานกัง โดย แท๊กซี่+รถไฟ ตั๋วร่วม

T
TPE
01:30
HSR Taichung Station
01:30
นครไถจง
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 8 นาที, 3.8 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 28 นาที)
06:58
ไทจง
08:00
นานกัง
1ชั่วโมง 2นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง 30นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ไต้หวัน