50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

เรลพาส

Taiwan Railway 3 Day Pass

3 Day Pass

Taiwan Railway 5 Day Pass

บัตรผ่านประตู 5 วัน แบบธรรมดา

Taiwan Railway 5 Day Pass

บัตรผ่านประตู 5 วัน แบบเร่งด่วน

Taiwan Railway 2 Day Pass

Flexible 2 Day Pass

จาก ไทเป ถึง เกาสุยง โดย รถไฟ

00:30
ไทเป
05:30
จั่วอิง, เกาสุยง
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
00:30
ไทเป
05:30
จั่วอิง, เกาสุยง
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
06:26
ไทเป
08:40
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:30
ไทเป
08:15
จั่วอิง, เกาสุยง
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:51
ไทเป
08:50
จั่วอิง, เกาสุยง
1ชั่วโมง 59นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:51
ไทเป
09:30
จั่วอิง, เกาสุยง
1ชั่วโมง 39นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:11
ไทเป
11:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:11
ไทเป
12:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:11
ไทเป
13:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:11
ไทเป
14:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:11
ไทเป
15:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:11
ไทเป
16:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:11
ไทเป
17:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:11
ไทเป
18:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:11
ไทเป
19:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:18
ไทเป
21:07
จั่วอิง, เกาสุยง
3ชั่วโมง 49นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:43
ไทเป
21:32
จั่วอิง, เกาสุยง
3ชั่วโมง 49นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:11
ไทเป
20:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:18
ไทเป
22:07
จั่วอิง, เกาสุยง
3ชั่วโมง 49นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:43
ไทเป
22:32
จั่วอิง, เกาสุยง
3ชั่วโมง 49นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:11
ไทเป
21:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:43
ไทเป
23:32
จั่วอิง, เกาสุยง
3ชั่วโมง 49นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:11
ไทเป
22:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:43
ไทเป
00:32
จั่วอิง, เกาสุยง
3ชั่วโมง 49นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:11
ไทเป
23:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:31
ไทเป
23:05
จั่วอิง, เกาสุยง
1ชั่วโมง 34นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:38
ไทเป
01:27
จั่วอิง, เกาสุยง
3ชั่วโมง 49นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:56
ไทเป
23:55
จั่วอิง, เกาสุยง
1วัน 1ชั่วโมง 59นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ป่านเฉียว ถึง เกาสุยง โดย รถไฟ

01:00
ป่านเฉียว, ไทเป
05:30
จั่วอิง, เกาสุยง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
01:00
ป่านเฉียว, ไทเป
05:30
จั่วอิง, เกาสุยง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:34
ป่านเฉียว, ไทเป
08:40
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:38
ป่านเฉียว, ไทเป
08:15
จั่วอิง, เกาสุยง
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:00
ป่านเฉียว, ไทเป
08:50
จั่วอิง, เกาสุยง
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:59
ป่านเฉียว, ไทเป
09:30
จั่วอิง, เกาสุยง
1ชั่วโมง 31นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:19
ป่านเฉียว, ไทเป
11:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:19
ป่านเฉียว, ไทเป
12:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:19
ป่านเฉียว, ไทเป
13:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:19
ป่านเฉียว, ไทเป
14:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:19
ป่านเฉียว, ไทเป
15:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:19
ป่านเฉียว, ไทเป
16:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:19
ป่านเฉียว, ไทเป
17:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:19
ป่านเฉียว, ไทเป
18:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:19
ป่านเฉียว, ไทเป
19:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:28
ป่านเฉียว, ไทเป
21:07
จั่วอิง, เกาสุยง
3ชั่วโมง 39นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:53
ป่านเฉียว, ไทเป
21:32
จั่วอิง, เกาสุยง
3ชั่วโมง 39นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:19
ป่านเฉียว, ไทเป
20:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:28
ป่านเฉียว, ไทเป
22:07
จั่วอิง, เกาสุยง
3ชั่วโมง 39นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:53
ป่านเฉียว, ไทเป
22:32
จั่วอิง, เกาสุยง
3ชั่วโมง 39นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:19
ป่านเฉียว, ไทเป
21:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:53
ป่านเฉียว, ไทเป
23:32
จั่วอิง, เกาสุยง
3ชั่วโมง 39นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:19
ป่านเฉียว, ไทเป
22:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:53
ป่านเฉียว, ไทเป
00:32
จั่วอิง, เกาสุยง
3ชั่วโมง 39นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:19
ป่านเฉียว, ไทเป
23:25
จั่วอิง, เกาสุยง
2ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:39
ป่านเฉียว, ไทเป
23:05
จั่วอิง, เกาสุยง
1ชั่วโมง 26นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:48
ป่านเฉียว, ไทเป
01:27
จั่วอิง, เกาสุยง
3ชั่วโมง 39นาที
ทันที  คืนเงิน 

เวลา ไทเป ถึง เกาสุยง

เวลา ไทเป ถึง เกาสุยง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 00:30 – 05:30TWD 1,191
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 06:26 – 08:40TWD 1,191
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 09:11 – 11:25TWD 1,191
Taiwan Railpass 3 Day Pass 11:01 – 11:05TWD 2,200
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 10:11 – 12:25TWD 1,191
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 12:11 – 14:25TWD 1,191
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 14:11 – 16:25TWD 1,191
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 16:11 – 18:25TWD 1,191

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก ไทเป ถึง เกาสุยง

HC
รถไฟ #153 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 9 ก.พ. 2020
Thank you great service
LH
รถไฟ #125 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 3 มิ.ย. 2019
The fast train was fast and efficient. Well done!
4.7
3 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
67%
4
33%
3
0%
2
0%
1
0%

เส้นทางยอดนิยมใน ไต้หวัน

เดินทางจาก ไทเป ไป เกาสุยงอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก ไทเป ไป เกาสุยง, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถไฟ

ระยะทางจาก ไทเป ไกลจาก เกาสุยง แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก ไทเป ไป เกาสุยง เป็นระยะทาง 808 ไมล์ส (1299 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 186 ไมล์ส (299 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก ไทเป ไป เกาสุยง นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก ไทเป ไป เกาสุยง ใช้เวลา 26 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก ไทเป ไป เกาสุยง เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก ไทเป ไป เกาสุยง ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย TWD 1,120 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก ไทเป ไป เกาสุยง กี่รอบต่อวัน ?

รถไฟ มักทำการวิ่งตามตาราง - โดยมี 43 เที่ยวต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง ไทเป และ เกาสุยง โดย รถไฟ การเดินทางจาก ไทเป ไป เกาสุยง มีตัวเลือกเป็น รถไฟ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถไฟ

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถไฟ:

  • พิจารณารายละเอียดก่อนเลือกคลาสของรถไฟที่จะทำการเดินทาง
  • ส่วนใหญ่แล้ว ตู้นอนชั้น 2 ถือว่าค่อนข้างสบาย โดยมี 2 หรือ 4 ที่นอนต่อหนึ่งห้องกั้น และมักจะติดแอร์
  • สำหรับใครที่มองหาความสบายระดับพรีเมียม แนะนำให้จองชั้น 1 โดยราคาสำหรับตั๋วเฟิร์สคลาสอาจรวม Wi-Fi หรือของว่างและน้ำ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถไฟ จาก ไทเป ไป เกาสุยง เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 552 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถไฟ จาก ไทเป ไป เกาสุยง ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.