50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Taiwan

Currently Taiwan bans all foreign visitors.
Check for official updates here

จาก ไทเป ถึง เถาหยวน โดย รถไฟ

07:00
ไทเป
07:45
Taoyuan International Airport
45นาที
08:00
ไทเป
08:45
Taoyuan International Airport
45นาที
09:00
ไทเป
09:45
Taoyuan International Airport
45นาที
10:00
ไทเป
10:45
Taoyuan International Airport
45นาที
11:00
ไทเป
11:45
Taoyuan International Airport
45นาที
12:00
ไทเป
12:45
Taoyuan International Airport
45นาที
13:00
ไทเป
13:45
Taoyuan International Airport
45นาที
14:00
ไทเป
14:45
Taoyuan International Airport
45นาที
15:00
ไทเป
15:45
Taoyuan International Airport
45นาที
16:00
ไทเป
16:45
Taoyuan International Airport
45นาที
17:00
ไทเป
17:45
Taoyuan International Airport
45นาที
18:00
ไทเป
18:45
Taoyuan International Airport
45นาที
19:00
ไทเป
19:45
Taoyuan International Airport
45นาที
20:00
ไทเป
20:45
Taoyuan International Airport
45นาที
21:00
ไทเป
21:45
Taoyuan International Airport
45นาที

จาก นครไทเป ถึง เถาหยวน โดย แท๊กซี่

T
TPE
อื่นๆ
นครไทเป
เวลา
Taoyuan International Airport
50นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา ไทเป ถึง ท่าอากาศยานเตาหยวน

เวลา ไทเป ถึง ท่าอากาศยานเตาหยวน
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
TPE Comfort ตลอดเวลาTWD 857
Taipei Metro Standard Seat 07:00 – 07:45TWD 137
Taipei Metro Standard Seat 08:00 – 08:45TWD 137
Taipei Metro Standard Seat 10:00 – 10:45TWD 137
Taipei Metro Standard Seat 12:00 – 12:45TWD 137
Taipei Metro Standard Seat 14:00 – 14:45TWD 137
Taipei Metro Standard Seat 16:00 – 16:45TWD 137
Taipei Metro Standard Seat 18:00 – 18:45TWD 137
Taipei Metro Standard Seat 20:00 – 20:45TWD 137

เส้นทางยอดนิยมใน ไต้หวัน