50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ไทเป ถึง นานกัง โดย รถไฟ

07:52
ไทเป
08:00
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:32
ไทเป
08:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:37
ไทเป
08:45
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:47
ไทเป
08:55
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:57
ไทเป
09:05
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:01
ไทเป
09:10
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:32
ไทเป
09:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:42
ไทเป
09:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:57
ไทเป
10:05
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:01
ไทเป
10:10
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:32
ไทเป
10:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:36
ไทเป
10:45
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:42
ไทเป
10:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:01
ไทเป
11:10
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:32
ไทเป
11:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:36
ไทเป
11:45
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:42
ไทเป
11:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:01
ไทเป
12:10
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:32
ไทเป
12:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:36
ไทเป
12:45
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:42
ไทเป
12:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:32
ไทเป
13:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:42
ไทเป
13:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:01
ไทเป
14:10
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:32
ไทเป
14:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:36
ไทเป
14:45
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:42
ไทเป
14:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:01
ไทเป
15:10
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:32
ไทเป
15:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:36
ไทเป
15:45
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:42
ไทเป
15:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:57
ไทเป
16:05
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:01
ไทเป
16:10
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:16
ไทเป
16:25
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:27
ไทเป
16:35
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:32
ไทเป
16:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:36
ไทเป
16:45
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:42
ไทเป
16:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:57
ไทเป
17:05
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:02
ไทเป
17:10
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:16
ไทเป
17:25
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:42
ไทเป
17:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:47
ไทเป
17:55
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:16
ไทเป
18:25
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:42
ไทเป
18:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:16
ไทเป
19:25
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:42
ไทเป
19:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:57
ไทเป
20:05
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:16
ไทเป
20:25
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:42
ไทเป
20:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:57
ไทเป
21:05
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:16
ไทเป
21:25
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:37
ไทเป
21:45
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:42
ไทเป
21:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:47
ไทเป
21:55
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:57
ไทเป
22:05
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:16
ไทเป
22:25
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:37
ไทเป
22:45
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:42
ไทเป
22:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:47
ไทเป
22:55
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:03
ไทเป
23:12
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:07
ไทเป
23:15
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:22
ไทเป
23:30
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:52
ไทเป
00:00
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:57
ไทเป
00:05
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 

เรลพาส

Taiwan Railway 3 Day Pass

3 Day Pass

Taiwan Railway 5 Day Pass

บัตรผ่านประตู 5 วัน แบบธรรมดา

Taiwan Railway 5 Day Pass

บัตรผ่านประตู 5 วัน แบบเร่งด่วน

Taiwan Railway 2 Day Pass

Flexible 2 Day Pass

จาก ป่านเฉียว ถึง นานกัง โดย รถไฟ

08:22
ป่านเฉียว, ไทเป
08:40
นานกัง
18นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:27
ป่านเฉียว, ไทเป
08:45
นานกัง
18นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:47
ป่านเฉียว, ไทเป
09:05
นานกัง
18นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:50
ป่านเฉียว, ไทเป
09:10
นานกัง
20นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:21
ป่านเฉียว, ไทเป
09:40
นานกัง
19นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:32
ป่านเฉียว, ไทเป
09:50
นานกัง
18นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:47
ป่านเฉียว, ไทเป
10:05
นานกัง
18นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:50
ป่านเฉียว, ไทเป
10:10
นานกัง
20นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:21
ป่านเฉียว, ไทเป
10:40
นานกัง
19นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:25
ป่านเฉียว, ไทเป
10:45
นานกัง
20นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:32
ป่านเฉียว, ไทเป
10:50
นานกัง
18นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:50
ป่านเฉียว, ไทเป
11:10
นานกัง
20นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:21
ป่านเฉียว, ไทเป
11:40
นานกัง
19นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:25
ป่านเฉียว, ไทเป
11:45
นานกัง
20นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:32
ป่านเฉียว, ไทเป
11:50
นานกัง
18นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:50
ป่านเฉียว, ไทเป
12:10
นานกัง
20นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:21
ป่านเฉียว, ไทเป
12:40
นานกัง
19นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:25
ป่านเฉียว, ไทเป
12:45
นานกัง
20นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12:50
นานกัง
18นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:21
ป่านเฉียว, ไทเป
13:40
นานกัง
19นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:32
ป่านเฉียว, ไทเป
13:50
นานกัง
18นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:50
ป่านเฉียว, ไทเป
14:10
นานกัง
20นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:21
ป่านเฉียว, ไทเป
14:40
นานกัง
19นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:25
ป่านเฉียว, ไทเป
</