50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี (DEL) ไป เซ็นทรัล (KTM) ด้วย เที่ยวบิน

#CZ360 #CZ6067
00:05
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 1h 30m
Guangzhou Baiyun Airport
11:45
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
11ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG316 #TG319
00:20
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 4h 45m
Suvarnabhumi Airport
12:45
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
12ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QR579 #QR646
03:25
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 2h 55m
Doha Airport
15:25
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
11ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#TG332 #TG319
03:30
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 1h 30m
Suvarnabhumi Airport
12:45
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
9ชั่วโมง
ทันที 
 
#EY211 #EY290
04:45
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 2h 45m
Abu Dhabi Airport
16:05
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
11ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E45
07:20
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
09:20
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#AI213
07:25
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
09:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AI213
07:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
09:25
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#SG272 #AI247
09:25
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 2h 15m
Netaji Chandra Airport
15:30
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
10:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
12:40
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#6E31
11:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
13:45
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#6E31
11:50
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
13:50
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#AI215
12:50
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
14:35
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AI215
12:55
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
14:35
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#6E33
13:30
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
15:30
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#UK155
14:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
16:15
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
2ชั่วโมง
ทันที 
 
15:15
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 16h 15m
Zia International Airport
11:45
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
20ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#WY246 #WY331
15:25
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 9h 45m
Muscat Airport
08:50
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
17ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#EK517 #EK2355
16:15
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 8h 10m
Dubai International Airport
08:30
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
16ชั่วโมง
ทันที 
 
16:45
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
18:35
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#G9466 #G9539
18:20
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 7h 5m
Sharjah Airport
09:20
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#G9466 #G9539
18:35
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 7h 5m
Sharjah Airport
09:20
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
14ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#WY248 #WY331
19:15
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 5h 15m
Muscat Airport
07:55
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
12ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#WY248 #OV427
19:15
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 6h
Muscat Airport
09:05
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
13ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AI995 #EK2355
20:25
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 3h 35m
Dubai International Airport
08:30
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
11ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#6E1736 #QR652
20:30
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 3h 25m
Doha Airport
09:15
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
12ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#6E1736 #RA240
20:30
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 3h 30m
Doha Airport
09:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
12ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SG87 #TG319
21:10
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 7h 45m
Suvarnabhumi Airport
12:45
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
15ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SG87 #TG319
21:20
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 7h 15m
Suvarnabhumi Airport
12:25
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
14ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#G8105 #AI247
21:25
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 14h 15m
Netaji Chandra Airport
15:30
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
17ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#SG8159 #6E1301
21:35
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 10h 25m
Chhatrapati Shivaji Airport
13:15
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
15ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#6E1224 #H9560
21:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 2h 10m
Ad Dammam Airport
09:05
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
11ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#UK981 #RA202
21:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 17h 35m
Chhatrapati Shivaji Airport
20:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
22ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#UK981 #6E1301
21:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 10h 30m
Chhatrapati Shivaji Airport
13:15
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
15ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#6E155 #6E1301
22:30
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 9h 40m
Chhatrapati Shivaji Airport
13:15
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
14ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#G8354 #RA202
22:45
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 16h 25m
Chhatrapati Shivaji Airport
20:10
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
21ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#G8354 #6E1301
22:45
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 9h 20m
Chhatrapati Shivaji Airport
13:15
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
14ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#MH191 #MH114
23:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 13h 5m
Kuala Lumpur Airport
22:30
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
23ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#MH191 #MH170
23:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 2h 35m
Kuala Lumpur Airport
12:05
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
12ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MH191 #MH170
23:10
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 2h
Kuala Lumpur Airport
11:30
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
12ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#TG316 #TG319
23:30
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 4h 50m
Suvarnabhumi Airport
12:25
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CZ360 #CZ6067
23:30
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
Stop 1h 25m
Guangzhou Baiyun Airport
11:00
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก นิวเดลี ไป กาฐมาณฑุ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก นิวเดลี ไป กาฐมาณฑุ คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถบัส เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก เที่ยวบิน ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ INR 7,263 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะ รถบัส เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง INR 2,613 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก นิวเดลี ถึง กาฐมาณฑุ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 886 ไมล์ (1425 กิโลเมตร) จาก นิวเดลี ไปยัง กาฐมาณฑุ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 567 ไมล์ (911 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก นิวเดลี ไป กาฐมาณฑุ?

ถ้าคุณเดินทางจาก นิวเดลี ไป กาฐมาณฑุ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 จนถึง 29 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก นิวเดลี ไป กาฐมาณฑุ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก นิวเดลี ไป กาฐมาณฑุ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Asians Shina Tours and Travels: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ INR 2,613 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ INR 7,263 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก นิวเดลี ไป กาฐมาณฑุ:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ INR 2,613 บาท จนถึง INR 3,520 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ INR 4,654 บาท จนถึง INR 7,263 บาท;

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก นิวเดลี ไปที่ กาฐมาณฑุ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก นิวเดลี ไปยัง กาฐมาณฑุ มีไฟลท์ประมาณ 8 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 07:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 08:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 4 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก นิวเดลี ไปยัง กาฐมาณฑุ มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก นิวเดลี ไปยัง กาฐมาณฑุ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก นิวเดลี ไปยัง กาฐมาณฑุ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก นิวเดลี ไป กาฐมาณฑุ ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ INR 4,654 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก นิวเดลี ไปยัง กาฐมาณฑุ Air India, Air Vistara, IndiGo, Royal Nepal Airlines

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก นิวเดลี ไปยัง กาฐมาณฑุ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก นิวเดลี ไปยัง กาฐมาณฑุ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก นิวเดลี ไปยัง กาฐมาณฑุ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 100% เลือกนั่งเครื่องบิน.