50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Narita Airport Terminal 1 ถึง นาริตะ โดย รถไฟ

07:26
Narita Airport Terminal 1
07:32
Narita Airport Terminal 2 3
6นาที
08:20
Narita Airport Terminal 1
08:23
Narita Airport Terminal 2 3
3นาที
09:11
Narita Airport Terminal 1
09:17
Narita Airport Terminal 2 3
6นาที
09:58
Narita Airport Terminal 1
10:02
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
10:38
Narita Airport Terminal 1
10:42
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
11:18
Narita Airport Terminal 1
11:22
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
11:58
Narita Airport Terminal 1
12:02
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
12:38
Narita Airport Terminal 1
12:42
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
13:18
Narita Airport Terminal 1
13:22
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
13:38
Narita Airport Terminal 1
13:42
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
13:58
Narita Airport Terminal 1
14:02
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
14:18
Narita Airport Terminal 1
14:22
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
14:38
Narita Airport Terminal 1
14:42
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
14:58
Narita Airport Terminal 1
15:02
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
15:18
Narita Airport Terminal 1
15:22
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
15:38
Narita Airport Terminal 1
15:42
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
15:58
Narita Airport Terminal 1
16:02
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
16:18
Narita Airport Terminal 1
16:22
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
16:38
Narita Airport Terminal 1
16:42
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
16:58
Narita Airport Terminal 1
17:02
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
17:19
Narita Airport Terminal 1
17:22
Narita Airport Terminal 2 3
3นาที
17:39
Narita Airport Terminal 1
17:43
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
18:09
Narita Airport Terminal 1
18:13
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
18:49
Narita Airport Terminal 1
18:52
Narita Airport Terminal 2 3
3นาที
19:27
Narita Airport Terminal 1
19:31
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
20:05
Narita Airport Terminal 1
20:09
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
20:43
Narita Airport Terminal 1
20:47
Narita Airport Terminal 2 3
4นาที
21:09
Narita Airport Terminal 1
21:12
Narita Airport Terminal 2 3
3นาที
21:49
Narita Airport Terminal 1
21:52
Narita Airport Terminal 2 3
3นาที
22:30
Narita Airport Terminal 1
22:33
Narita Airport Terminal 2 3
3นาที

จาก Narita Airport Terminal 2 3 ถึง นาริตะ โดย รถไฟ

06:39
Narita Airport Terminal 2 3
06:42
Narita Airport Terminal 1
3นาที
07:01
Narita Airport Terminal 2 3
07:04
Narita Airport Terminal 1
3นาที
07:23
Narita Airport Terminal 2 3
07:30
Narita Airport Terminal 1
7นาที
07:44
Narita Airport Terminal 2 3
07:48
Narita Airport Terminal 1
4นาที
08:04
Narita Airport Terminal 2 3
08:07
Narita Airport Terminal 1
3นาที
08:23
Narita Airport Terminal 2 3
08:26
Narita Airport Terminal 1
3นาที
08:45
Narita Airport Terminal 2 3
08:49
Narita Airport Terminal 1
4นาที
09:09
Narita Airport Terminal 2 3
09:15
Narita Airport Terminal 1
6นาที
09:32
Narita Airport Terminal 2 3
09:35
Narita Airport Terminal 1
3นาที
10:01
Narita Airport Terminal 2 3
10:04
Narita Airport Terminal 1
3นาที
10:41
Narita Airport Terminal 2 3
10:44
Narita Airport Terminal 1
3นาที
11:41
Narita Airport Terminal 2 3
11:44
Narita Airport Terminal 1
3นาที
12:21
Narita Airport Terminal 2 3
12:24
Narita Airport Terminal 1
3นาที
13:01
Narita Airport Terminal 2 3
13:04
Narita Airport Terminal 1
3นาที
13:41
Narita Airport Terminal 2 3
13:44
Narita Airport Terminal 1
3นาที
14:21
Narita Airport Terminal 2 3
14:24
Narita Airport Terminal 1
3นาที
14:41
Narita Airport Terminal 2 3
14:44
Narita Airport Terminal 1
3นาที
15:01
Narita Airport Terminal 2 3
15:04
Narita Airport Terminal 1
3นาที
15:21
Narita Airport Terminal 2 3
15:24
Narita Airport Terminal 1
3นาที
15:41
Narita Airport Terminal 2 3
15:44
Narita Airport Terminal 1
3นาที
16:01
Narita Airport Terminal 2 3
16:04
Narita Airport Terminal 1
3นาที
16:21
Narita Airport Terminal 2 3
16:24
Narita Airport Terminal 1
3นาที
16:41
Narita Airport Terminal 2 3
16:44
Narita Airport Terminal 1
3นาที
17:01
Narita Airport Terminal 2 3
17:04
Narita Airport Terminal 1
3นาที
17:21
Narita Airport Terminal 2 3
17:24
Narita Airport Terminal 1
3นาที
17:41
Narita Airport Terminal 2 3
17:44
Narita Airport Terminal 1
3นาที
18:30
Narita Airport Terminal 2 3
18:33
Narita Airport Terminal 1
3นาที
19:04
Narita Airport Terminal 2 3
19:06
Narita Airport Terminal 1
2นาที

จาก Narita Airport Terminal 1 ถึง นาริตะ โดย รถบัส

00:00
Narita Airport Terminal 1
00:03
Narita Airport Terminal 3
3นาที
00:00
Narita Airport Terminal 1
00:02
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
2นาที
02:00
Narita Airport Terminal 1
02:03
Narita Airport Terminal 3
3นาที
02:00
Narita Airport Terminal 1
02:02
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
2นาที
04:00
Narita Airport Terminal 1
04:03
Narita Airport Terminal 3
3นาที
04:00
Narita Airport Terminal 1
04:02
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
2นาที
06:00
Narita Airport Terminal 1
06:03
Narita Airport Terminal 3
3นาที
06:00
Narita Airport Terminal 1
06:02
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
2นาที
08:00
Narita Airport Terminal 1
08:03
Narita Airport Terminal 3
3นาที
08:00
Narita Airport Terminal 1
08:02
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
2นาที
10:00
Narita Airport Terminal 1
10:03
Narita Airport Terminal 3
3นาที
10:00
Narita Airport Terminal 1
10:02
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
2นาที
12:00
Narita Airport Terminal 1
12:03
Narita Airport Terminal 3
3นาที
12:00
Narita Airport Terminal 1
12:02
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
2นาที
14:00
Narita Airport Terminal 1
14:03
Narita Airport Terminal 3
3นาที
14:00
Narita Airport Terminal 1
14:02
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
2นาที
16:00
Narita Airport Terminal 1
16:03
Narita Airport Terminal 3
3นาที
16:00
Narita Airport Terminal 1
16:02
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
2นาที
18:00
Narita Airport Terminal 1
18:03
Narita Airport Terminal 3
3นาที
18:00
Narita Airport Terminal 1
18:02
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
2นาที
20:00
Narita Airport Terminal 1
20:03
Narita Airport Terminal 3
3นาที
20:00
Narita Airport Terminal 1
20:02
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
2นาที
22:00
Narita Airport Terminal 1
22:02
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
2นาที
22:00
Narita Airport Terminal 1
22:03
Narita Airport Terminal 3
3นาที
23:00
Narita Airport Terminal 1
23:03
Narita Airport Terminal 3
3นาที
23:00
Narita Airport Terminal 1
23:02
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
2นาที

จาก Narita Airport Terminal 3 ถึง นาริตะ โดย รถบัส

00:01
Narita Airport Terminal 3
00:10
Narita Airport Terminal 1
9นาที
00:01
Narita Airport Terminal 3
00:05
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
4นาที
01:31
Narita Airport Terminal 3
01:35
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
4นาที
01:31
Narita Airport Terminal 3
01:40
Narita Airport Terminal 1
9นาที
02:01
Narita Airport Terminal 3
02:10
Narita Airport Terminal 1
9นาที
02:01
Narita Airport Terminal 3
02:05
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
4นาที
04:01
Narita Airport Terminal 3
04:05
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
4นาที
04:01
Narita Airport Terminal 3
04:10
Narita Airport Terminal 1
9นาที
06:01
Narita Airport Terminal 3
06:05
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
4นาที
06:01
Narita Airport Terminal 3
06:10
Narita Airport Terminal 1
9นาที
08:01
Narita Airport Terminal 3
08:05
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
4นาที
08:01
Narita Airport Terminal 3
08:10
Narita Airport Terminal 1
9นาที
10:01
Narita Airport Terminal 3
10:05
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
4นาที
10:01
Narita Airport Terminal 3
10:10
Narita Airport Terminal 1
9นาที
12:01
Narita Airport Terminal 3
12:05
Terminal 2 North Wing, นาริตะ
4นาที
12:01
Narita Airport Terminal 3
12:10
Narita Airport Terminal 1
9นาที