50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Keisei Ueno Station ถึง Narita โดย รถไฟ

05:58
Keisei Ueno Station, Tokyo
06:39
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
05:58
Keisei Ueno Station, Tokyo
06:42
Narita Airport Terminal 1
44นาที
06:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
07:01
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
06:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
07:04
Narita Airport Terminal 1
44นาที
06:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
07:23
Narita Airport Terminal 2 3
43นาที
06:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
07:30
Narita Airport Terminal 1
50นาที
07:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
07:44
Narita Airport Terminal 2 3
44นาที
07:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
07:48
Narita Airport Terminal 1
48นาที
07:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
08:04
Narita Airport Terminal 2 3
44นาที
07:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
08:07
Narita Airport Terminal 1
47นาที
07:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
08:23
Narita Airport Terminal 2 3
43นาที
07:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
08:26
Narita Airport Terminal 1
46นาที
08:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
08:45
Narita Airport Terminal 2 3
45นาที
08:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
08:49
Narita Airport Terminal 1
49นาที
08:25
Keisei Ueno Station, Tokyo
09:09
Narita Airport Terminal 2 3
44นาที
08:25
Keisei Ueno Station, Tokyo
09:15
Narita Airport Terminal 1
50นาที
08:50
Keisei Ueno Station, Tokyo
09:32
Narita Airport Terminal 2 3
42นาที
08:50
Keisei Ueno Station, Tokyo
09:35
Narita Airport Terminal 1
45นาที
09:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
10:01
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
09:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
10:04
Narita Airport Terminal 1
44นาที
10:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
10:41
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
10:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
10:44
Narita Airport Terminal 1
44นาที
10:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
11:21
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
10:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
11:24
Narita Airport Terminal 1
44นาที
11:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
11:41
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
11:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
11:44
Narita Airport Terminal 1
44นาที
11:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
12:21
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
11:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
12:24
Narita Airport Terminal 1
44นาที
12:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
13:04
Narita Airport Terminal 1
44นาที
12:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
13:01
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
13:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
13:41
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
13:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
13:44
Narita Airport Terminal 1
44นาที
13:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
14:21
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
13:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
14:24
Narita Airport Terminal 1
44นาที
14:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
14:41
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
14:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
14:44
Narita Airport Terminal 1
44นาที
14:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
15:01
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
14:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
15:04
Narita Airport Terminal 1
44นาที
14:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
15:21
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
14:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
15:24
Narita Airport Terminal 1
44นาที
15:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
15:41
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
15:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
15:44
Narita Airport Terminal 1
44นาที
15:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
16:04
Narita Airport Terminal 1
44นาที
15:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
16:01
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
15:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
16:21
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
15:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
16:24
Narita Airport Terminal 1
44นาที
16:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
16:41
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
16:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
16:44
Narita Airport Terminal 1
44นาที
16:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
17:01
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
16:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
17:04
Narita Airport Terminal 1
44นาที
16:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
17:21
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
16:40
Keisei Ueno Station, Tokyo
17:24
Narita Airport Terminal 1
44นาที
17:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
17:41
Narita Airport Terminal 2 3
41นาที
17:00
Keisei Ueno Station, Tokyo
17:44
Narita Airport Terminal 1
44นาที
17:45
Keisei Ueno Station, Tokyo
18:30
Narita Airport Terminal 2 3
45นาที
17:45
Keisei Ueno Station, Tokyo
18:33
Narita Airport Terminal 1
48นาที
18:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
19:04
Narita Airport Terminal 2 3
44นาที
18:20
Keisei Ueno Station, Tokyo
19:06
Narita Airport Terminal 1
46นาที

จาก Nippori Station ถึง Narita โดย รถไฟ

06:03
Nippori Station, Tokyo
06:42
Narita Airport Terminal 1
39นาที
06:03
Nippori Station, Tokyo
06:39
Narita Airport Terminal 2 3
36นาที
06:25
Nippori Station, Tokyo
07:01
Narita Airport Terminal 2 3
36นาที
06:25
Nippori Station, Tokyo
07:04
Narita Airport Terminal 1
39นาที
06:45
Nippori Station, Tokyo
07:23
Narita Airport Terminal 2 3
38นาที
06:45
Nippori Station, Tokyo
07:30
Narita Airport Terminal 1
45นาที
07:05
Nippori Station, Tokyo
07:44
Narita Airport Terminal 2 3
39นาที
07:05
Nippori Station, Tokyo
07:48
Narita Airport Terminal 1
43นาที
07:25
Nippori Station, Tokyo
08:04
Narita Airport Terminal 2 3
39นาที
07:25
Nippori Station, Tokyo
08:07
Narita Airport Terminal 1
42นาที
07:45
Nippori Station, Tokyo
08:23
Narita Airport Terminal 2 3
38นาที
07:45
Nippori Station, Tokyo
08:26
Narita Airport Terminal 1
41นาที
08:05
Nippori Station, Tokyo
08:45
Narita Airport Terminal 2 3
40นาที
08:05
Nippori Station, Tokyo
08:49
Narita Airport Terminal 1
44นาที
08:30
Nippori Station, Tokyo
09:15
Narita Airport Terminal 1
45นาที
08:30
Nippori Station, Tokyo
09:09
Narita Airport Terminal 2 3
39นาที
08:55
Nippori Station, Tokyo
09:32
Narita Airport Terminal 2 3
37นาที
08:55
Nippori Station, Tokyo
09:35
Narita Airport Terminal 1
40นาที
09:25
Nippori Station, Tokyo
10:01
Narita Airport Terminal 2 3
36นาที
09:25
Nippori Station, Tokyo
10:04
Narita Airport Terminal 1
39นาที
10:05
Nippori Station, Tokyo
10:41
Narita Airport Terminal 2 3
36นาที
10:05
Nippori Station, Tokyo
10:44
Narita Airport Terminal 1
39นาที
10:45
Nippori Station, Tokyo
11:21
Narita Airport Terminal 2 3
36นาที
10:45
Nippori Station, Tokyo
11:24
Narita Airport Terminal 1
39นาที
11:05
Nippori Station, Tokyo
11:41
Narita Airport Terminal 2 3
36นาที
11:05
Nippori Station, Tokyo
11:44
Narita Airport Terminal 1
39นาที
11:45
Nippori Station, Tokyo
12:21
Narita Airport Terminal 2 3
36นาที
11:45
Nippori Station, Tokyo
12:24
Narita Airport Terminal 1
39นาที
12:25
Nippori Station, Tokyo
13:01
Narita Airport Terminal 2 3
36นาที
12:25
Nippori Station, Tokyo
13:04
Narita Airport Terminal 1
39นาที
13:05
Nippori Station, Tokyo
13:44
Narita Airport Terminal 1
39นาที
13:05
Nippori Station, Tokyo
13:41
Narita Airport Terminal 2 3
36นาที
13:45
Nippori Station, Tokyo
14:21
Narita Airport Terminal 2 3
36นาที
13:45
Nippori Station, Tokyo
14:24
Narita Airport Terminal 1
39นาที
14:05
Nippori Station, Tokyo
14:41
Narita Airport Terminal 2 3
36นาที
14:05
Nippori Station, Tokyo
14:44
Narita Airport Terminal 1
39นาที
14:25
Nippori Station, Tokyo
15:01
Narita Airport Terminal 2 3
36นาที
14:25
Nippori Station, Tokyo
15:04
Narita Airport Terminal 1
39นาที
14:45
Nippori Station, Tokyo
15:21
Narita Airport Terminal 2 3
36นาที
14:45
Nippori Station, Tokyo