เขาหลัก - เขาหลัก

คุณสามารถเรียกแท็กซี่ที่จุดไหนก็ได้ของ Khao Lak

ขาออก - 07:53

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
เขาหลัก ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ 00:00 01:35
เขาหลัก ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ 00:00 01:35
เขาหลัก ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่ 00:00 01:35
เขาหลัก กระบี่ อ่าวนาง 00:00 03:00
เขาหลัก กระบี่ อ่าวนาง 00:00 03:00
เขาหลัก กระบี่ อ่าวนาง 00:00 01:30
เขาหลัก กระบี่ อ่าวนาง 00:00 01:30
เขาหลัก กระบี่ อ่าวนาง 00:00 01:30
เขาหลัก ชุมพร 00:00 05:00
เขาหลัก ชุมพร 00:00 05:00
เขาหลัก ท่าเรือดอนสัก สุราษฏร์ธานี 00:00 04:00
เขาหลัก ท่าเรือดอนสัก สุราษฏร์ธานี 00:00 04:00
เขาหลัก ขนอม 00:00 04:30
เขาหลัก ขนอม 00:00 04:30
เขาหลัก บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 01:45
เขาหลัก บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 01:45
เขาหลัก บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 01:45
เขาหลัก บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 01:30
เขาหลัก บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 01:30
เขาหลัก ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู, ตรัง 00:00 04:30
เขาหลัก อำเภอคุระบุรี 00:00 01:30
เขาหลัก อำเภอคุระบุรี 00:00 01:30
เขาหลัก ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่ 00:00 01:35
เขาหลัก ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่ 00:00 01:35
เขาหลัก ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่ 00:00 01:35
เขาหลัก หาดคลองม่วง, กระบี่ 00:00 01:25
เขาหลัก หาดคลองม่วง, กระบี่ 00:00 01:25
เขาหลัก หาดคลองม่วง, กระบี่ 00:00 01:25
เขาหลัก เกาะลันตา 00:00 04:00
เขาหลัก เกาะลันตา 00:00 04:00
เขาหลัก เกาะลันตา 00:00 04:00
เขาหลัก เกาะลันตาใหญ่ 00:00 03:30
เขาหลัก เกาะลันตาใหญ่ 00:00 05:00
เขาหลัก เกาะลันตาใหญ่ 00:00 05:00
เขาหลัก ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 00:00 03:00
เขาหลัก ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 00:00 03:00
เขาหลัก ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 00:00 02:10
เขาหลัก ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 00:00 02:10
เขาหลัก ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 00:00 02:10
เขาหลัก ตัวเมืองกระบี่ 00:00 03:00
เขาหลัก ตัวเมืองกระบี่ 00:00 03:00
เขาหลัก หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่ 00:00 01:30
เขาหลัก หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่ 00:00 01:30
เขาหลัก หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่ 00:00 01:30
เขาหลัก ท่าเรือปากรา, สตูล 00:00 05:30
เขาหลัก ท่าเรือปากรา, สตูล 00:00 06:00
เขาหลัก ท่าเรือปากเมง, ตรัง 00:00 05:00
เขาหลัก ท่าเรือปากเมง, ตรัง 00:00 05:00
เขาหลัก พังงา 00:00 01:30
เขาหลัก พังงา 00:00 01:30
เขาหลัก สนามบินภูเก็ต 00:00 01:45
เขาหลัก สนามบินภูเก็ต 00:00 01:45
เขาหลัก สนามบินภูเก็ต 00:00 01:45
เขาหลัก สนามบินภูเก็ต 00:00 01:30
เขาหลัก สนามบินภูเก็ต 00:00 01:30
เขาหลัก สนามบินภูเก็ต 00:00 01:00
เขาหลัก สนามบินภูเก็ต 00:00 01:00
เขาหลัก สนามบินภูเก็ต 00:00 01:00
เขาหลัก สนามบินภูเก็ต 00:00 01:00
เขาหลัก สนามบินภูเก็ต 00:00 01:30
เขาหลัก สนามบินภูเก็ต 00:00 01:30
เขาหลัก สนามบินภูเก็ต 00:00 01:30
เขาหลัก โรงแรมภูเก็ต 00:00 02:30
เขาหลัก โรงแรมภูเก็ต 00:00 02:30
เขาหลัก โรงแรมภูเก็ต 00:00 02:30
เขาหลัก โรงแรมภูเก็ต 00:00 02:30
เขาหลัก โรงแรมภูเก็ต 00:00 02:30
เขาหลัก โรงแรมภูเก็ต 00:00 02:00
เขาหลัก โรงแรมภูเก็ต 00:00 02:00
เขาหลัก โรงแรมภูเก็ต 00:00 02:00
เขาหลัก โรงแรมภูเก็ต 00:00 02:00
เขาหลัก ภูเก็ต 00:00 02:00
เขาหลัก ภูเก็ต 00:00 02:00
เขาหลัก ภูเก็ต 00:00 02:00
เขาหลัก ภูเก็ต 00:00 02:00
เขาหลัก ภูเก็ต 00:00 02:00
เขาหลัก ภูเก็ต 00:00 02:00
เขาหลัก ภูเก็ต 00:00 02:00
เขาหลัก ภูเก็ต 00:00 02:00
เขาหลัก ท่าอากาศยานระนอง 00:00 04:00
เขาหลัก ท่าอากาศยานระนอง 00:00 04:00
เขาหลัก เขื่อนรัชประภา, สุราษฎร์ธานี 00:00 02:30
เขาหลัก เขื่อนรัชประภา, สุราษฎร์ธานี 00:00 02:30
เขาหลัก เขื่อนรัชประภา, สุราษฎร์ธานี 00:00 02:30
เขาหลัก สุราษฎร์ธานี 00:00 03:30
เขาหลัก สุราษฎร์ธานี 00:00 03:30
เขาหลัก สุราษฎร์ธานี 00:00 03:30
เขาหลัก สุราษฎร์ธานี 00:00 03:30
เขาหลัก สนามบินสุราษฎร์ธานี 00:00 03:00
เขาหลัก สนามบินสุราษฎร์ธานี 00:00 03:00
เขาหลัก สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 00:00 03:00
เขาหลัก สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 00:00 03:00
เขาหลัก ท่าอากาศยานตรัง 00:00 05:00
เขาหลัก ท่าอากาศยานตรัง 00:00 05:00
เขาหลัก ตรัง 00:00 05:00
เขาหลัก ตรัง 00:00 05:00
เขาหลัก หาดทับแขก, กระบี่ 00:00 01:20
เขาหลัก หาดทับแขก, กระบี่ 00:00 02:10
เขาหลัก หาดทับแขก, กระบี่ 00:00 02:10