ภูเก็ต - ภูเก็ต

Thanon Thepkrasattri, Tambon Ratsada, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket 83000, Thailand

ขาออก - 23:42

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ภูเก็ต ทัวร์โชคอนันต์, ชุมพร 05:30 13:15
ภูเก็ต ทัวร์โชคอนันต์, ชุมพร 08:10 15:55
ภูเก็ต ทัวร์โชคอนันต์, ชุมพร 10:10 17:55
ภูเก็ต ทัวร์โชคอนันต์, ชุมพร 11:50 19:35
ภูเก็ต ทัวร์โชคอนันต์, ชุมพร 14:30 22:15
ภูเก็ต ชลบุรี 17:00 08:35
ภูเก็ต ชลบุรี 17:00 08:35
ภูเก็ต หาดใหญ่ 04:30 12:00
ภูเก็ต หาดใหญ่ 06:00 13:30
ภูเก็ต หาดใหญ่ 07:30 15:00
ภูเก็ต หาดใหญ่ 08:00 15:30
ภูเก็ต หาดใหญ่ 08:30 16:00
ภูเก็ต หาดใหญ่ 09:30 17:00
ภูเก็ต หาดใหญ่ 11:30 19:00
ภูเก็ต หาดใหญ่ 12:30 20:00
ภูเก็ต หาดใหญ่ 19:30 03:00
ภูเก็ต หาดใหญ่ 20:00 03:30
ภูเก็ต หาดใหญ่ 21:30 05:00
ภูเก็ต หาดใหญ่ 21:45 06:10
ภูเก็ต ขอนแก่น 16:00 12:49
ภูเก็ต ท่าเรือศาลาด่าน 07:00 09:30
ภูเก็ต ท่าเรือศาลาด่าน 09:30 12:00
ภูเก็ต โรงแรมใดก็ได้ในเกาะพงัน 09:00 18:00
ภูเก็ต โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย 09:00 17:30
ภูเก็ต โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย 09:00 18:30
ภูเก็ต โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย 09:00 17:00
ภูเก็ต แม่หาด (เกาะเต่า) 09:00 19:00
ภูเก็ต หมอชิต, กรุงเทพ 07:30 19:30
ภูเก็ต หมอชิต, กรุงเทพ 15:30 03:30
ภูเก็ต หมอชิต, กรุงเทพ 18:00 08:25
ภูเก็ต หมอชิต, กรุงเทพ 18:04 06:04
ภูเก็ต หมอชิต, กรุงเทพ 18:20 08:45
ภูเก็ต ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) 09:00 16:30
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช 07:30 12:30
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช 08:20 13:20
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช 08:30 13:30
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช 09:00 14:00
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช 10:40 15:40
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช 12:40 17:40
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช 14:20 19:20
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช 16:20 21:20
ภูเก็ต พัทยาสวัสดีทัวร์ 17:00 09:25
ภูเก็ต พัทยาสวัสดีทัวร์ 17:00 09:25
ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง 07:10 12:30
ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง 16:10 21:30
ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง 18:10 23:30
ภูเก็ต Rung Kit Station, ชุมพร 05:30 13:15
ภูเก็ต Rung Kit Station, ชุมพร 08:10 15:55
ภูเก็ต Rung Kit Station, ชุมพร 10:10 17:55
ภูเก็ต Rung Kit Station, ชุมพร 11:50 19:35
ภูเก็ต Rung Kit Station, ชุมพร 14:30 22:15
ภูเก็ต สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 06:30 18:30
ภูเก็ต สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 15:30 03:30
ภูเก็ต สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 15:30 03:30
ภูเก็ต สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 15:40 04:40
ภูเก็ต สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 16:30 06:55
ภูเก็ต สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 16:30 06:55
ภูเก็ต สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 16:30 06:30
ภูเก็ต สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 17:00 05:00
ภูเก็ต สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 17:20 07:45
ภูเก็ต สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 18:00 08:25
ภูเก็ต สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 18:20 08:45
ภูเก็ต สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 18:30 08:55
ภูเก็ต สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 19:00 09:25
ภูเก็ต สายใต้ใหม่, กรุงเทพ 19:00 09:00
ภูเก็ต สุไหงโก-ลก, นราธิวาส 04:30 16:30
ภูเก็ต สุไหงโก-ลก, นราธิวาส 06:00 18:00
ภูเก็ต สุไหงโก-ลก, นราธิวาส 08:00 20:00
ภูเก็ต สุไหงโก-ลก, นราธิวาส 20:00 08:00
ภูเก็ต เมื่องสุราษฏ์ธานี 08:00 13:00
ภูเก็ต เมื่องสุราษฏ์ธานี 12:00 17:00
ภูเก็ต เมื่องสุราษฏ์ธานี 14:00 19:00
ภูเก็ต สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 08:00 12:30
ภูเก็ต สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 12:00 16:30
ภูเก็ต สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 14:00 18:30
ภูเก็ต ทับสะแก, ประจวบคีรีขันธ์ 17:20 02:15
ภูเก็ต ท้องศาลา (เกาะพะงัน) 09:00 18:00
ภูเก็ต ท้องศาลา (เกาะพะงัน) 09:00 18:00
ภูเก็ต ท้องศาลา (เกาะพะงัน) 09:00 18:30
ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 07:00 08:45
ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 09:30 11:15
ภูเก็ต สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 12:30 12:40
ภูเก็ต สถานีรถโดยสารเชียงราย 2 15:00 16:40
ภูเก็ต สถานีรถโดยสารเชียงราย 2 15:00 16:40

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
แท๊กซี่ ภูเก็ต 0.0