ภูเก็ต - ภูเก็ต

Ratsada, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถบัส สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 0.0
รถบัส ้โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต 2.6
รถตู้ เมืองภูเก็ต(เหนือ) 3.7
รถบัส Phuket Transport Company 3.7
รถตู้ Phuket Bus Terminal 3.7