เกาะลันตา - เกาะลันตา

Sala Dan, Ko Lanta District, Krabi 81150, Thailand

ขาออก - 10:20

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
เกาะลันตา หาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ 08:50 13:30
เกาะลันตา แมคโดนัลด์เขาหลัก 08:00 15:00
เกาะลันตา เขาสก 08:00 16:00
เกาะลันตา เกาะบุโหลนเล 08:50 12:30
เกาะลันตา หาดเกาะกระดาน 08:50 11:40
เกาะลันตา หาดเกาะกระดาน 09:30 11:40
เกาะลันตา เกาะหลีเป๊ะ 07:00 13:30
เกาะลันตา เกาะหลีเป๊ะ 07:00 13:30
เกาะลันตา เกาะมุก 08:50 11:20
เกาะลันตา ท่าเรือเกาะมุก 09:30 11:30
เกาะลันตา เกาะไหง 08:50 11:00
เกาะลันตา เกาะไหง 09:30 11:00
เกาะลันตา เกาะพีพี 11:30 13:30
เกาะลันตา สนามบินกระบี่ 04:30 07:00
เกาะลันตา สนามบินกระบี่ 08:00 10:30
เกาะลันตา สนามบินกระบี่ 10:00 12:30
เกาะลันตา สนามบินกระบี่ 12:00 14:30
เกาะลันตา สนามบินกระบี่ 15:00 17:30
เกาะลันตา สนามบินกระบี่ 18:00 20:30
เกาะลันตา สนามบินกระบี่ 20:00 22:30
เกาะลันตา สนามบินภูเก็ต 08:00 13:00
เกาะลันตา สนามบินภูเก็ต 08:00 13:00
เกาะลันตา สนามบินภูเก็ต 12:00 17:00
เกาะลันตา สนามบินภูเก็ต 17:00 22:00
เกาะลันตา ท่าเรือรัษฎา, ภูเก็ต 11:30 14:30
เกาะลันตา ท่าเรือรัษฎา 07:00 10:30
เกาะลันตา ท่าเรือรัษฎา 11:00 14:30
เกาะลันตา ท่าเรือ ต้นไทร 07:00 09:30
เกาะลันตา ท่าเรือ ต้นไทร 11:00 13:30
เกาะลันตา ท่าเรือ ต้นไทร 11:30 13:30