แมคโดนัลด์เขาหลัก - แมคโดนัลด์เขาหลัก

8/42 Moo 7 Petchkasem, Tambon Khuekkhak, Khukhak, Phang Nga 82190

ขาออก - 07:16

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
แมคโดนัลด์เขาหลัก ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก 08:00 15:15
แมคโดนัลด์เขาหลัก ท่าเรือหาดยาว, ตรัง 08:00 13:30
แมคโดนัลด์เขาหลัก ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ 06:30 14:15
แมคโดนัลด์เขาหลัก ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ 08:00 15:30
แมคโดนัลด์เขาหลัก เกาะบุโหลนเล 06:30 14:30
แมคโดนัลด์เขาหลัก เกาะบุโหลนเล 08:00 16:00
แมคโดนัลด์เขาหลัก หาดเกาะกระดาน 08:00 14:00
แมคโดนัลด์เขาหลัก ท่าเรือศาลาด่าน 08:00 12:10
แมคโดนัลด์เขาหลัก Koh Lanta Saladan Pier 08:00 12:10
แมคโดนัลด์เขาหลัก เกาะเหลาเหลียง 08:00 15:15
แมคโดนัลด์เขาหลัก เกาะลิบง 08:00 14:45
แมคโดนัลด์เขาหลัก เกาะหลีเป๊ะ 08:00 15:45
แมคโดนัลด์เขาหลัก ท่าเรือเกาะมุก 08:00 14:15
แมคโดนัลด์เขาหลัก เกาะไหง 08:00 13:45
แมคโดนัลด์เขาหลัก ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 08:00 15:30
แมคโดนัลด์เขาหลัก ท่าเรือเทลากา มารินา, ลังกาวี 06:30 17:00
แมคโดนัลด์เขาหลัก ท่าเรือเทลากา มารินา, ลังกาวี 08:00 18:30
แมคโดนัลด์เขาหลัก ท่าเรือ ต้นไทร 08:00 14:30