Hoi An Sinh - Hội An Sinh

646 Hai Bà Trưng, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam 550000, Vietnam