Ha Tien bus station - Trạm Xe Buýt Hà Tiên

QL 80, Kp 5, P.Binh San