21 Hang Thung, Hanoi - 21 Hàng Thùng

21 Hàng Thùng, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam