Vasai Road, Nala Sopara

39 Veer Savarkar Nagar , Vishal Nagar, West Maharashtra 401202

Departures - 10:57

Origin Destination Departures Arrivals
Vasai Road, Nala Sopara Hazrat Nizamuddin, Delhi 00:10 17:20
Vasai Road, Nala Sopara Hazrat Nizamuddin, Delhi 00:10 17:20
Vasai Road, Nala Sopara Hazrat Nizamuddin, Delhi 00:10 17:20
Vasai Road, Nala Sopara Hazrat Nizamuddin, Delhi 00:10 17:20
Vasai Road, Nala Sopara Kota Jn 00:10 11:45
Vasai Road, Nala Sopara Kota Jn 00:10 11:40
Vasai Road, Nala Sopara Kota Jn 00:10 11:45
Vasai Road, Nala Sopara Kota Jn 00:10 11:45
Vasai Road, Nala Sopara Kota Jn 00:10 11:40
Vasai Road, Nala Sopara Kota Jn 00:10 11:45
Vasai Road, Nala Sopara Kota Jn 00:10 11:40
Vasai Road, Nala Sopara Surat 00:10 02:57
Vasai Road, Nala Sopara Surat 00:10 02:57
Vasai Road, Nala Sopara Surat 00:10 02:57
Vasai Road, Nala Sopara Surat 00:10 02:57
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 00:10 04:32
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 00:10 04:32
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 00:10 04:32
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 00:10 04:32
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 00:10 04:32
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 00:10 04:32
Vasai Road, Nala Sopara Ratlam 00:10 08:25
Vasai Road, Nala Sopara Ratlam 00:10 08:25
Vasai Road, Nala Sopara Ratlam 00:10 08:25
Vasai Road, Nala Sopara Ratlam 00:10 08:25
Vasai Road, Nala Sopara Ratlam 00:10 08:25
Vasai Road, Nala Sopara Navsari 00:15 04:21
Vasai Road, Nala Sopara Navsari 00:15 04:21
Vasai Road, Nala Sopara Valsad 00:15 03:42
Vasai Road, Nala Sopara Ahmedabad Jn 00:40 06:25
Vasai Road, Nala Sopara Ahmedabad Jn 00:40 06:25
Vasai Road, Nala Sopara Ahmedabad Jn 00:40 06:25
Vasai Road, Nala Sopara Haridwar Jn 01:00 08:20
Vasai Road, Nala Sopara Haridwar Jn 01:00 08:20
Vasai Road, Nala Sopara Haridwar Jn 01:00 08:20
Vasai Road, Nala Sopara Haridwar Jn 01:00 08:20
Vasai Road, Nala Sopara Haridwar Jn 01:00 08:20
Vasai Road, Nala Sopara Haridwar Jn 01:00 08:20
Vasai Road, Nala Sopara Haridwar Jn 01:00 08:20
Vasai Road, Nala Sopara Haridwar Jn 01:00 08:20
Vasai Road, Nala Sopara Ghaziabad 01:00 03:22
Vasai Road, Nala Sopara Ghaziabad 01:00 03:22
Vasai Road, Nala Sopara Ghaziabad 01:00 03:22
Vasai Road, Nala Sopara Ghaziabad 01:00 03:22
Vasai Road, Nala Sopara Ghaziabad 01:00 03:22
Vasai Road, Nala Sopara Kota Jn 01:00 17:25
Vasai Road, Nala Sopara Kota Jn 01:00 17:25
Vasai Road, Nala Sopara Kota Jn 01:00 17:25
Vasai Road, Nala Sopara Kota Jn 01:00 17:25
Vasai Road, Nala Sopara Surat 01:00 04:15
Vasai Road, Nala Sopara Surat 01:00 04:15
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 01:00 06:12
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 01:00 06:12
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 01:00 06:12
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 01:00 06:12
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 01:00 06:12
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 01:00 06:12
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 01:00 06:12
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 01:00 06:12
Vasai Road, Nala Sopara Vadodara 01:00 06:12
Vasai Road, Nala Sopara Ratlam 01:00 11:40
Vasai Road, Nala Sopara Ratlam 01:00 11:40
Vasai Road, Nala Sopara Ratlam 01:00 11:40
Vasai Road, Nala Sopara Ratlam 01:00 11:40
Vasai Road, Nala Sopara Valsad 01:00 03:02
Vasai Road, Nala Sopara Valsad 01:00 03:02
Vasai Road, Nala Sopara Valsad 01:00 03:02
Vasai Road, Nala Sopara Valsad 01:00 03:02
Vasai Road, Nala Sopara Vapi 01:00 02:36
Vasai Road, Nala Sopara Vapi 01:00 02:36
Vasai Road, Nala Sopara Ankleshwar Junction 01:00 04:54
Vasai Road, Nala Sopara Ankleshwar Junction 01:00 04:54
Vasai Road, Nala Sopara Ankleshwar Junction 01:00 04:54
Vasai Road, Nala Sopara Ankleshwar Junction 01:00 04:54
Vasai Road, Nala Sopara Meerut City 01:00 04:04
Vasai Road, Nala Sopara Bharuch Junction 01:00 05:06
Vasai Road, Nala Sopara Dakaniya Talav, Kota 01:00 17:05
Vasai Road, Nala Sopara Dakaniya Talav, Kota 01:00 17:05
Vasai Road, Nala Sopara Dakaniya Talav, Kota 01:00 17:05
Vasai Road, Nala Sopara Dakaniya Talav, Kota 01:00 17:05
Vasai Road, Nala Sopara Lonavala 03:25 06:18
Vasai Road, Nala Sopara Lonavala 03:25 06:18
Vasai Road, Nala Sopara Lonavala 03:25 06:18
Vasai Road, Nala Sopara Lonavala 03:25 06:18
Vasai Road, Nala Sopara Lonavala 03:25 06:18
Vasai Road, Nala Sopara Pune Jn 03:30 07:35
Vasai Road, Nala Sopara Pune Jn 03:30 07:35
Vasai Road, Nala Sopara Pune Jn 03:30 07:35
Vasai Road, Nala Sopara Pune Jn 03:30 07:35
Vasai Road, Nala Sopara Pune Jn 03:30 07:35
Vasai Road, Nala Sopara Pune Jn 03:30 07:35
Vasai Road, Nala Sopara Pune Jn 03:30 07:35
Vasai Road, Nala Sopara Pune Jn 03:30 07:35
Vasai Road, Nala Sopara Karjat 03:30 05:28
Vasai Road, Nala Sopara Karjat 03:30 05:28
Vasai Road, Nala Sopara Karjat 03:30 05:28
Vasai Road, Nala Sopara Karjat 03:30 05:28
Vasai Road, Nala Sopara Karjat 03:30 05:28
Vasai Road, Nala Sopara Karjat 03:30 05:28
Vasai Road, Nala Sopara Karjat 03:30 05:28

Nearest Stations

Type Name km
Bus Vasai, Nala Sopara 3.8
Train Nalla Sopara, Nala Sopara 4.2
Bus Nala Sopara 4.6
Bus Bhaindar, Borivali 8.3
Train Virar, Maharashtra 8.3