Dharamshala

MDR45, Sudher, Dharamshala, Himachal Pradesh 176216, India