Jaipur

Gopalbari, Jaipur, Rajasthan 302016, India

Departures - 17:47

Origin Destination Departures Arrivals
Jaipur Ajmer Jn 07:15 09:40
Jaipur Ajmer Jn 16:40 19:20
Jaipur Ajmer Jn 16:40 19:20
Jaipur Bandra Terminus, Borivali 08:40 06:35
Jaipur Bandra Terminus, Borivali 08:40 06:35
Jaipur Bandra Terminus, Borivali 12:45 07:35
Jaipur Bandra Terminus, Borivali 12:45 07:35
Jaipur Bandra Terminus, Borivali 20:25 14:20
Jaipur Bandra Terminus, Borivali 20:25 14:20
Jaipur Bandra Terminus, Borivali 20:25 14:20
Jaipur Bhopal Jn 18:10 11:25
Jaipur Bhopal Jn 18:10 11:25
Jaipur Chennai Central 19:35 09:45
Jaipur Chennai Central 19:35 09:45
Jaipur Chennai Central 19:35 09:45
Jaipur Chennai Central 19:35 10:10
Jaipur Chennai Central 19:35 10:10
Jaipur Chennai Central 19:35 10:10
Jaipur Dehradun 03:55 19:40
Jaipur Dehradun 03:55 19:40
Jaipur Hyderabad Decan 15:00 08:10
Jaipur Hyderabad Decan 15:00 08:10
Jaipur Indore Jn Bg 21:05 07:10
Jaipur Indore Jn Bg 21:05 07:10
Jaipur Indore Jn Bg 21:05 07:10
Jaipur Jammu Tawi 16:25 08:20
Jaipur Jammu Tawi 16:25 08:20
Jaipur Jammu Tawi 16:25 08:20
Jaipur Jodhpur Jn 06:00 10:50
Jaipur Jodhpur Jn 06:00 10:50
Jaipur Kanpur Central 21:00 08:55
Jaipur Kanpur Central 21:00 08:55
Jaipur Kota Jn 00:30 05:20
Jaipur Kota Jn 00:30 05:20
Jaipur Mumbai Central 14:00 07:40
Jaipur Mumbai Central 14:00 07:40
Jaipur Mumbai Central 14:00 07:40
Jaipur Mumbai Central 19:10 11:40
Jaipur Mumbai Central 19:10 11:40
Jaipur Mumbai Central 19:10 11:40
Jaipur Mysore Jn 19:35 15:45
Jaipur Mysore Jn 19:35 15:45
Jaipur Mysore Jn 19:35 15:45
Jaipur Nagpur 16:30 19:15
Jaipur Nagpur 16:30 19:15
Jaipur New Jalpaiguri, Siliguri 23:30 14:20
Jaipur New Jalpaiguri, Siliguri 23:30 14:20
Jaipur Pune Jn 09:15 08:05
Jaipur Pune Jn 09:15 08:05
Jaipur Pune Jn 09:15 08:05
Jaipur Raipur Jn, Chhattisgarh 21:40 21:25
Jaipur Raipur Jn, Chhattisgarh 21:40 21:25
Jaipur Secunderabad, Hyderabad 21:05 07:30
Jaipur Secunderabad, Hyderabad 21:05 07:30
Jaipur Secunderabad, Hyderabad 21:05 07:30
Jaipur Udaipur 14:00 21:30
Jaipur Udaipur 14:00 21:30
Jaipur Bikaner Jn 00:05 06:25
Jaipur Jodhpur Jn 00:05 05:45
Jaipur Bikaner Jn 00:05 06:25
Jaipur Jodhpur Jn 00:05 05:45
Jaipur Jodhpur Jn 00:05 05:45
Jaipur Ahmedabad Jn 00:05 08:45
Jaipur Bikaner Jn 00:05 06:25
Jaipur Ahmedabad Jn 00:05 08:45
Jaipur Ahmedabad Jn 00:05 08:45
Jaipur Jodhpur Jn 00:05 05:45
Jaipur Bikaner Jn 00:05 06:25
Jaipur Ajmer Jn 00:05 01:45
Jaipur Ajmer Jn 00:10 02:25
Jaipur Ajmer Jn 00:10 02:25
Jaipur Delhi Sarai Rohilla 00:45 05:35
Jaipur Delhi Sarai Rohilla 00:45 05:35
Jaipur Delhi Sarai Rohilla 00:45 05:35
Jaipur Alwar 00:45 02:38
Jaipur Alwar 00:45 02:38
Jaipur Delhi Sarai Rohilla 00:45 05:35
Jaipur Ahmedabad Jn 00:45 10:50
Jaipur Alwar 00:45 02:38
Jaipur Delhi Sarai Rohilla 00:45 05:35
Jaipur Ahmedabad Jn 00:45 10:50
Jaipur Alwar 00:45 02:38
Jaipur Alwar 00:45 02:38
Jaipur Alwar 00:45 02:38
Jaipur Delhi Sarai Rohilla 00:45 05:35
Jaipur Sawai Madhopur 00:50 03:05
Jaipur Sawai Madhopur 00:50 03:05
Jaipur Ajmer Jn 00:50 02:50
Jaipur Ajmer Jn 00:50 02:50
Jaipur Kota Jn 00:50 05:15
Jaipur Kota Jn 00:50 05:15
Jaipur Sawai Madhopur 00:50 03:05
Jaipur Sawai Madhopur 00:50 03:05
Jaipur Sawai Madhopur 00:50 03:05
Jaipur Kota Jn 00:50 05:15
Jaipur Ahmedabad Jn 00:50 11:00
Jaipur Sawai Madhopur 00:50 03:05
Jaipur Ajmer Jn 00:50 02:50
Jaipur Delhi 01:15 06:30
Jaipur Delhi 01:15 06:30

Nearest Stations

Type Name km
Bus Jaipur 1.4
Train Gandhinagar Jaipur 5.3
Train Kanakpura, Rajasthan 9.6
Flight JAI Jaipur Airport 10.3
Train Getor Jagatpura, Jaipur 10.4