Phnom Penh Virak Buntham

#87 Corner of St. 199 and St. 310, Toul Svay Prey II District Khan Chomkamorn, Phnom Penh

Nearest Stations

Type Name km
Bus Phnom Penh SinhTourist 0.3
Bus Phnom Penh Khai Nam 0.4