50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19: USA

Flights from Europe including UK and Ireland are banned until April, 13th.

จาก ท่าอากาศยานจิโตเสะ (CTS) ถึง โฮโนลูลู (HNL) โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

#D7551
09:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
07:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1วัน 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 30 นาที
#AK827
19:10
HKT สนามบินภูเก็ต
23:15
HNL Honolulu Airport
1วัน 21ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 8ชั่วโมง 55นาที
#D7551
09:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
08:10
TGG ท่าอากาศยานเตเรงกานู
23ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 13 ชั่วโมง 10 นาที
#AK6221
21:20
TGG ท่าอากาศยานเตเรงกานู
01:25
HNL Honolulu Airport
1วัน 22ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 11ชั่วโมง 5นาที
#D7551
09:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
10:50
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, ยะโฮร์บาห์รู
1วัน 2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 50 นาที
#AK6039
21:40
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, ยะโฮร์บาห์รู
01:35
HNL Honolulu Airport
1วัน 21ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 11ชั่วโมง 15นาที
#D7551
09:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
11:45
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
1วัน 3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 25 นาที
#AK716
19:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
07:45
HNL Honolulu Airport
2วัน 6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 17ชั่วโมง 25นาที
#D7551
09:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
11:00
KCH ท่าอากาศยานกูชิง
1วัน 2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 30 นาที
#AK5229
18:30
KCH ท่าอากาศยานกูชิง
00:00
HNL Honolulu Airport
1วัน 23ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 9ชั่วโมง 40นาที
#D7551
09:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
22:00
CMB ท่าอากาศยานบันดาราไนเก, จังหวัดตะวันตก
16ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 1 วัน 45 นาที
#AK46
22:45
CMB ท่าอากาศยานบันดาราไนเก, จังหวัดตะวันตก
11:50
HNL Honolulu Airport
2วัน 4ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 21ชั่วโมง 30นาที
#D7551
09:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
22:40
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 22 ชั่วโมง 5 นาที
#AK34
20:45
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
09:40
HNL Honolulu Airport
2วัน 4ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 19ชั่วโมง 20นาที
#D7551
09:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
13:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
1วัน 5ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 30 นาที
18:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
22:00
HNL Honolulu Airport
1วัน 21ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 7ชั่วโมง 40นาที
#D7551
09:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
10:55
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
1วัน 2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 10 นาที
#AK6131
19:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
09:45
HNL Honolulu Airport
2วัน 8ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 19ชั่วโมง 25นาที
#D7551
09:35
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
09:10
TRZ Tiruchirapalli Airport, ทมิฬนาฑู
1วัน 3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 13 ชั่วโมง 20 นาที
#AK22
22:30
TRZ Tiruchirapalli Airport, ทมิฬนาฑู
10:25
HNL Honolulu Airport
2วัน 3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 19ชั่วโมง 50นาที
#D7551
09:35
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
11:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1วัน 3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 10 นาที
#AK363
21:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
12:30
HNL Honolulu Airport
2วัน 8ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 21ชั่วโมง 55นาที
#D7551
09:35
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
08:10
BDO ท่าอากาศยานฮูเซนศัสตราเนการา, บันดุง
1วัน 35นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 45 นาที
19:55
BDO ท่าอากาศยานฮูเซนศัสตราเนการา, บันดุง
12:30
HNL Honolulu Airport
2วัน 9ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 21ชั่วโมง 55นาที
#D7551
09:35
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
12:50
BKI ท่าอากาศยานคินาบาลู, รัฐซาบาห์
1วัน 4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 55 นาที
#AK5137
17:45
BKI ท่าอากาศยานคินาบาลู, รัฐซาบาห์
12:30
HNL Honolulu Airport
2วัน 12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 21ชั่วโมง 55นาที
#D7551
09:35
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
08:40
KBR ท่าอากาศยานเปงกาลันเชปา, รัฐกลันตัน
1วัน 5นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 35 นาที
#AK6441
20:15
KBR ท่าอากาศยานเปงกาลันเชปา, รัฐกลันตัน
09:45
HNL Honolulu Airport
2วัน 7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 19ชั่วโมง 10นาที
#D7551
09:35
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
10:10
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1วัน 1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 10 นาที
#AK6323
19:20
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
21:45
HNL Honolulu Airport
1วัน 20ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 7ชั่วโมง 10นาที
#D7551
09:35
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
10:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1วัน 2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 50 นาที
#AK525
21:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
13:00
HNL Honolulu Airport
2วัน 8ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 22ชั่วโมง 25นาที
09:40
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
00:50
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
16ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 13 ชั่วโมง 10 นาที
#D71
14:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
12:30
HNL Honolulu Airport
1วัน 16ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
2วัน 21ชั่วโมง 50นาที
09:40
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
00:35
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, ยะโฮร์บาห์รู
15ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 25 นาที
#AK6047
06:00
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, ยะโฮร์บาห์รู
09:55
HNL Honolulu Airport
1วัน 21ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เวลารวม
2วัน 19ชั่วโมง 15นาที
09:40
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
22:20
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
13ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 25 นาที
#AK700
07:45
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
20:20
HNL Honolulu Airport
2วัน 6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 5ชั่วโมง 40นาที
09:55
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
23:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
15ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 18 ชั่วโมง 5 นาที
#AK857
17:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:30
HNL Honolulu Airport
2วัน 12ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 21ชั่วโมง 35นาที
09:55
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
21:55
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
14ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 25 นาที
#AK537
08:20
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
11:50
HNL Honolulu Airport
1วัน 20ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
2วัน 20ชั่วโมง 55นาที
09:55
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
23:40
KBV สนามบินกระบี่
15ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 20 นาที
#AK867
08:00
KBV สนามบินกระบี่
11:40
HNL Honolulu Airport
1วัน 20ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
2วัน 20ชั่วโมง 45นาที
18:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
07:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
15ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 40 นาที
#AK857
17:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:30
HNL Honolulu Airport
2วัน 12ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 13ชั่วโมง 10นาที
18:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
06:20
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
14ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 13 ชั่วโมง 55 นาที
#AK535
20:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
23:45
HNL Honolulu Airport
1วัน 20ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 25นาที
18:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
08:05
KBV สนามบินกระบี่
15ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 55 นาที
#AK861
18:00
KBV สนามบินกระบี่
21:40
HNL Honolulu Airport
1วัน 20ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
2วัน 22ชั่วโมง 20นาที
18:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
13:40
HKT สนามบินภูเก็ต
21ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 30 นาที
#AK827
19:10
HKT สนามบินภูเก็ต
23:15
HNL Honolulu Airport
1วัน 21ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
2วัน 23ชั่วโมง 55นาที
18:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
09:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
16ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 30 นาที
#D71
14:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
12:30
HNL Honolulu Airport
1วัน 16ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
2วัน 13ชั่วโมง 10นาที
18:20
CTS ท่าอากาศยานจิโตเสะ, ซัปโปโระ
09:15
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, ยะโฮร์บาห์รู
15ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 25 นาที
#AK6039
21:40
JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, ยะโฮร์บาห์รู
01:35
HNL Honolulu Airport
1วัน 21ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เวลารวม
3วัน 2ชั่วโมง 15นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ญี่ปุ่น