50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานตรีภูวาน (KTM) ถึง กว่างโจว โดย เที่ยวบิน

11:40
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
18:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
23:15
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
05:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 

เวลา เซ็นทรัล ถึง กวางตุ้ง

เวลา เซ็นทรัล ถึง กวางตุ้ง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
China Southern Airlines Economy #CZ606811:40 – 18:15₹ 25,143
China Southern Airlines Economy #CZ306823:15 – 05:50₹ 25,143

เส้นทางยอดนิยมใน เนปาล